Skip to Content

મતપત્ર ડ્રૉપ બોક્સ

Drop Box

ટપાલ દ્વારા મતદાન ડ્રોપ બોક્સ કાર્યક્રમ વિશે

ટપાલ દ્વારા મતદાન મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ કાર્યક્રમ મતદારોને તેમના મતપત્ર પરત કરવા માટે એક સુરક્ષિત વૈકલ્પિક વિકલ્પ પૂરો પાડવાની પહેલ તરીકે 2017માં શરૂ થયો હતો.

મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સ મતદારોને તેમના મત આપેલ મતપત્ર પરત કરવા માટે સલામત, સુલભ અને સંપર્ક મુક્ત પદ્ધતિ પ્રદાન કરે છે.


તમારે શું જાણવાની જરૂર છે

 • ડ્રોપ બોક્સ મતદારો માટે 29 દિવસ પહેલા અને ચૂંટણીના દિવસે ઉપલબ્ધ છે
 • ચૂંટણીના દિવસે સાંજે 8 વાગ્યે ડ્રોપ બોક્સ બંધ થાય છે
 • ડ્રોપ બોક્સને સિમેન્ટમાં સુરક્ષિત રીતે બોલ્ટ કરવામાં આવે છે અથવા જગ્યાએ સાંકળો બાંધવામાં આવે છે
 • ડ્રૉપ બૉક્સને રાજ્યના નિયમોમાં ઓળખવામાં આવેલી સુરક્ષા સુવિધાઓ સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે
 • ડ્રૉપ બૉક્સમાં કાયમી ગ્રેફિટી અથવા નુકસાન ઘટાડવા માટે બાહ્ય આવરણ હોય છે
 • બે ચૂંટણી કાર્યકર્તાઓ દ્વારા નિયમિતપણે મતપત્રો લેવામાં આવે છે
 • કાઉન્ટી કાયદા અમલીકરણ એજન્સીઓ, શહેરો, સ્થાનિક હિસ્સેદારો અને સમુદાય-આધારિત સંસ્થાઓ સાથે કામ કરે છે જેથી તમામ બોક્સની દેખરેખ રાખવા અને તેની સુરક્ષા કરવામાં આવે.

મતપત્ર પરત ચેકલિસ્ટ

તમે ટપાલ દ્વારા તમારો મત છોડો તે પહેલાં ખાતરી કરો કે:

 • સત્તાવાર પરત પરબિડીયાની અંદર તમારું મતદાન કરેલ મતપત્ર કાર્ડ(ઓ) મૂકો
 • સત્તાવાર પરત પરબિડીયાને સુરક્ષિત રીતે સીલ કરો
 • સત્તાવાર પરત પરબિડીયાની પાછળની બાજુએ સહી કરો અને તારીખ લખો

તમારો મતપત્ર પ્રાપ્ત થયો હતો અને ગણતરી કરવામાં આવી હતી કે કેમ તે કેવી રીતે તપાસવું

ડ્રૉપ બૉક્સ દ્વારા અથવા ટપાલ દ્વારા મતદાન કરેલ મતપત્ર પરત કર્યા પછી તમે તમારા મતપત્રને અમારા ટપાલ દ્વારા મતદાન સ્ટેટસ ટૂલ દ્વારા પ્રાપ્ત થયું હતું અને તેની ગણતરી કરી શકો છો તેની ખાતરી કરી શકો છો.


મતપત્ર ડ્રૉપ બૉક્સ સાથે સમસ્યાની જાણ કરો

પારદર્શક અને સુલભ રીતે તમામ ચૂંટણીની અખંડિતતા જાળવી રાખવાનું અમારું લક્ષ્ય છે. જો તમને શંકાસ્પદ લાગતી વસ્તુ દેખાય, તો તેની જાણ કરો!

સમસ્યાની જાણ કરો


ચૂંટણી પ્રચાર પર પ્રતિબંધ!

ઉલ્લંઘનથી દંડ અને/અથવા જેલની સજા શકે છે

ક્યાં?

 • મતદાન કરવા માટે લાઇનમાં ઉભેલી વ્યક્તિની નજીકમાં અથવા મતદાન સ્થળના પ્રવેશદ્વારથી 100 ફૂટની અંદર, કર્બસાઇડ વોટિંગ અથવા ડ્રોપ બોક્સ નીચેની પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ છે.

કઈ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ છે?

 • કોઈ પણ વ્યક્તિને કોઈપણ ઉમેદવાર અથવા મતપત્રના માપદંડની તરફેણમાં અથવા તેની વિરુદ્ધમાં મત આપવા માટે કહો નહીં.
 • ઉમેદવારનું નામ, છબી અથવા લોગો પ્રદર્શિત કરશો નહીં.
 • કોઈપણ મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સની પાસે પ્રવેશને અવરોધિત કરશો નહીં અથવા તેની નજીક લટાર મારશો નહીં.
 • કોઈપણ મતદાન સ્થળ, મત કેન્દ્ર અથવા મતપત્ર ડ્રોપ બોક્સની નજીક કોઈપણ ઉમેદવાર અથવા મતપત્ર માપદંડ માટે અથવા તેની વિરુદ્ધ કોઈપણ સામગ્રી અથવા સાંભળી શકાય તેવી માહિતી પ્રદાન કરશો નહીં.
 • પહેલ, લોકમત, રિકોલ અથવા ઉમેદવારના નામાંકન સહિતની કોઈપણ અરજીઓનું પ્રસારણ કરશો નહીં.
 • ઉમેદવારનું નામ, છબી, લોગો અને/અથવા કોઈપણ ઉમેદવાર અથવા મતપત્રના માપદંડને સમર્થન અથવા વિરોધ ધરાવતા કોઈપણ કપડાં (ટોપી, શર્ટ, ચિહ્નો, બટનો, સ્ટીકરો) નું વિતરણ, પ્રદર્શન અથવા વસ્ત્રો પહેરવા નહીં.
 • મત આપવા માટે મતદારની પાત્રતા વિશે માહિતી દર્શાવશો નહીં અથવા મતદાર સાથે વાત કરશો નહીં.
 • ઉપર દર્શાવેલા ચૂંટણીલક્ષી પ્રતિબંધો કેલિફોર્નિયા ચૂંટણી સંહિતાના વિભાગ 18ના પ્રકરણ 4 ના આર્ટિકલ 7માં આપવામાં આવ્યા છે.

મતદાન પ્રક્રિયાને દૂષિત કરવા પર પ્રતિબંધ છે

ઉલ્લંઘનથી દંડ અને/અથવા જેલની સજા શકે છે

કઈ પ્રવૃત્તિઓ પર પ્રતિબંધ છે?

 • ચૂંટણીમાં છેતરપિંડી ન કરો અથવા કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં.
 • કોઈ વ્યક્તિને મત આપવા અથવા મતદાન કરવાથી દૂર રહેવા માટે, કોઈપણ પ્રકારે અથવા કોઈપણ રીતે પ્રેરિત અથવા પ્રેરિત કરવાનો પ્રયાસ કરવા માટે કોઈપણ પ્રકારનું વળતર અથવા લાંચ આપશો નહીં.
 • ગેરકાયદેસર રીતે મતદાન કરશો નહીં.
 • જ્યારે મત આપવાનો અધિકાર ન હોય ત્યારે મત આપવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં અથવા બીજાને મત આપવામાં સહાય કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં.
 • ચૂંટણી પ્રચારમાં જોડાશો નહીં; મતદાન સ્થળે પ્રવેશતા કે બહાર નીકળતા મતદારનો ફોટોગ્રાફ અથવા રેકોર્ડ કરો; અથવા પ્રવેશ, બહાર નીકળવા અથવા પાર્કિંગમાં અવરોધ ઊભો કરે છે.
 • કોઈ પણ વ્યક્તિના મત આપવાના અધિકારને પડકારશો નહીં અથવા મતદાતાઓને મતદાન કરતા અટકાવશો નહીં; મતદાનની પ્રક્રિયામાં વિલંબ કરશો નહીં; અથવા કોઈ પણ વ્યક્તિને કપટપૂર્વક સલાહ આપો કે તે અથવા તેણી મત આપવા માટે પાત્ર નથી અથવા મત આપવા માટે નોંધાયેલ નથી.
 • મતદાતાએ તેમના મતપત્રને કેવી રીતે મત આપ્યો તેની ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં.
 • કેટલાક અપવાદો સિવાય, મતદાન સ્થળની નજીકના વિસ્તારમાં કોઈની પાસે હથિયાર રાખવાની અથવા ગોઠવણ કરવી નહીં.
 • કેટલાક અપવાદો સિવાય, મતદાન સ્થળની નજીકના વિસ્તારમાં શાંતિ અધિકારી, ગાર્ડ અથવા સુરક્ષા કર્મચારીઓના ગણવેશમાં કોઈને દેખાય અથવા તેની ગોઠવણ ન કરો.
 • મતદાન પ્રણાલીના કોઈપણ ઘટક સાથે છેડછાડ અથવા દખલ કરશો નહીં.
 • ચૂંટણીના રીટર્ન સાથે બનાવટી, નકલી અથવા છેડછાડ કરશો નહીં.
 • ચૂંટણીના રીટર્નમાં ફેરફાર કરશો નહીં.
 • કોઈપણ મતદાન યાદી, સત્તાવાર મતપત્ર અથવા મતપત્રના કન્ટેનર સાથે ચેડાં કરશો નહીં, તેનો નાશ કરશો નહીં અથવા તેમાં ફેરફાર કરશો નહીં.
 • કોઈ પણ બિનસત્તાવાર બેલેટ સંગ્રહ કન્ટેનર પ્રદર્શિત કરશો નહીં કે જે મતદારને એવું માનીને છેતરી શકે કે તે સત્તાવાર સંગ્રહ પેટી છે.
 • જે વ્યક્તિ વાંચી શકતી ન હોય અથવા કોઈ વડીલને ઉમેદવારની તરફેણમાં કે વિરૂદ્ધમાં મતદાન કરવા અથવા તેમના ઉદ્દેશ્યની વિરુદ્ધમાં માપવા માટે દબાણ અથવા છેતરશો નહીં.
 • જ્યારે તમે એક ન હો ત્યારે ચૂંટણી અધિકારી તરીકે કામ ન કરો.
 • નોકરીદાતાઓ તેમના કર્મચારીને કામ પર ટપાલ મતપત્ર દ્વારા તેમનો મત લાવવા અથવા તેમના કર્મચારીને કામ પર તેમના મતપત્રને મત આપવા માટે કહી શકતા નથી. પગાર અથવા વેતનની ચુકવણી સમયે, નોકરીદાતાઓ તેમના કર્મચારીના રાજકીય અભિપ્રાયો અથવા ક્રિયાઓને પ્રભાવિત કરવાનો પ્રયાસ કરતી સામગ્રીને બંધ કરી શકતા નથી.
 • વિસ્તાર બોર્ડના સભ્યો એ નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કરી શકતા નથી કે મતદાતાએ તેમના મતપત્રને કેવી રીતે મત આપ્યો અથવા, જો તે માહિતી મળી જાય, તો મતદારે તેમના મતપત્રને કેવી રીતે મત આપ્યો તે જાહેર કરી શકે નહીં.
 • ઉપર જણાવેલ મતદાન પ્રક્રિયાના ભ્રષ્ટાચારને લગતી પ્રવૃત્તિ પરનો પ્રતિબંધો કેલિફોર્નિયાની ચૂંટણી સંહિતાના વિભાગ 18ના પ્રકરણ 6માં આપવામાં આવ્યો છે.

આ માહિતીને pdf ફોર્મેટમાં જોવા અથવા ડાઉનલોડ કરવા માટે, અહીં ક્લિક કરો.

Icon - Close