Skip to Content

Thùng Nhận Phiếu

Drop Box

Giới thiệu về Chương Trình Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư

Chương Trình Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư đã bắt đầu vào năm 2017 như một sáng kiến nhằm cung cấp cho cử tri một lựa chọn thay thế an toàn để gửi lại lá phiếu của họ.

Thùng Nhận Phiếu cung cấp cho cử tri một phương pháp an toàn, dễ tiếp cận và miễn tiếp xúc để gửi lại lá phiếu đã bầu của họ.


Những Gì Quý Vị Cần Biết

 • Thùng Nhận Phiếu có sẵn cho cử tri bắt đầu từ 29 ngày trước và vào Ngày bầu cử
 • Thùng Nhận Phiếu đóng lúc 8 Giờ Tối vào Ngày Bầu Cử
 • Thùng Nhận Phiếu được bắt vít chắc chắn vào xi măng hoặc xích tại chỗ
 • Thùng Nhận Phiếu được thiết kế với các tính năng bảo mật được xác định bằng các quy định của tiểu bang
 • Thùng Nhận Phiếu có lớp tráng bên ngoài để giảm thiểu vẽ bậy hoặc hư hỏng vĩnh viễn
 • Hai Nhân Viên Bầu Cử thường xuyên thu nhận các lá phiếu
 • Quận làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật, thành phố, các bên liên quan tại địa phương và các tổ chức dựa vào cộng đồng để giám sát và bảo vệ tất cả các thùng phiếu

Danh Sách Kiểm Tra Gửi Lại Lá Phiếu

Trước khi quý vị nộp lại lá phiếu Bầu bằng Thư của quý vị, hãy bảo đảm:

 • Đặt (các) thẻ lá phiếu đã bầu của quý vị vào trong Phong Bì Gửi Lại Chính Thức
 • Niêm phong an toàn Phong Bì Gửi Lại Chính Thức
 • Ký tên và ghi ngày vào mặt sau của Phong Bì Gửi Lại Chính Thức

Làm thế nào để Kiểm Tra Xem Lá Phiếu Của Quý Vị đã Được Nhận và Đếm

Sau khi gửi lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua Thùng Nhận Phiếu hoặc qua đường bưu điện, quý vị có thể kiểm tra lá phiếu của mình để bảo đảm rằng nó đã được nhận và kiểm đếm thông qua Công Cụ của Tình Trạng Bầu bằng Thư của chúng tôi.


Báo Cáo Vấn Đề của một Thùng Nhận Phiếu

Nhiệm vụ của chúng tôi là duy trì tính toàn vẹn của tất cả các cuộc bầu cử một cách minh bạch và dễ tiếp cận. Nếu quý vị thấy điều gì đó có vẻ đáng ngờ, hãy báo cáo nó!

BÁO CÁO MỘT VẤN ĐỀ


Nghiêm Cấm Vận Động Tranh Cử!

Các Vi Phạm Có Thể Dẫn Đến Việc Phạt Tiền và/hoặc Phạt Tù

Nơi Đâu?

 • Trong phạm vi sát cận của một người đang xếp hàng bỏ phiếu của họ hoặc trong vòng 100 feet (bộ Anh) tính từ lối vào của một địa điểm bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu ở lề đường hoặc thùng nhận phiếu, các hoạt động sau đây đều bị cấm.

Những hoạt động nào bị cấm?

 • KHÔNG yêu cầu một người nào bỏ phiếu tán thành hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu.
 • KHÔNG trưng bày tên, hình ảnh hoặc biểu tượng của ứng cử viên nào.
 • KHÔNG chặn quyền truy cập hoặc lui tới gần bất kỳ thùng bỏ phiếu nào.
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bằng âm thanh nào nhằm tán thành hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu sát cận bất kỳ địa điểm bỏ phiếu, trung tâm bầu cử hoặc thùng bỏ phiếu nào.
 • KHÔNG lưu hành bất kỳ kiến nghị nào, bao gồm cả về đề xuất, trưng cầu ý kiến, bãi nhiệm hoặc đề cử ứng cử viên.
 • KHÔNG phân phối, trưng bày hoặc mặc bất kỳ quần áo nào (mũ, áo, bảng hiệu, nút, nhãn dán) có tên, hình ảnh, biểu tượng của ứng cử viên và/hoặc ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu.
 • KHÔNG trưng bày thông tin hoặc nói chuyện với một cử tri nào về việc hội đủ điều kiện bỏ phiếu của cử tri.
 • Các lệnh cấm vận động tranh cử tóm tắt ở trên được quy định trong Điều 7 của Chương 4 của Phần 18 của Bộ Luật Bầu Cử California.

Nghiêm Cấm Phá Hỏng Quy Trình Bỏ Phiếu!

Các Vi Phạm Có Thể Dẫn Đến Việc Phạt Tiền và/hoặc Phạt Tù

Những hoạt động nào bị cấm?

 • KHÔNG can phạm hoặc ráng thử gian lận bầu cử
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ hình thức bồi thường hoặc hối lộ nào, dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào nhằm xúi giục hoặc cố gắng lôi kéo một người nào để bỏ phiếu hoặc từ chối bỏ phiếu.
 • KHÔNG bỏ phiếu bất hợp pháp.
 • KHÔNG cố gắng bỏ phiếu hoặc hỗ trợ người khác bỏ phiếu khi không có quyền bỏ phiếu.
 • KHÔNG tham gia vào vận động tranh cử; chụp ảnh hoặc ghi lại cảnh một cử tri ra vào phòng phiếu; hoặc cản trở lối đi vào, đi ra hoặc nơi đậu xe.
 • KHÔNG thách thức quyền bầu cử của một người hoặc ngăn cản cử tri nào bỏ phiếu; trì hoãn quá trình bỏ phiếu; hoặc khuyến cáo gian dối cho bất kỳ người nào rằng người đó không đủ điều kiện bỏ phiếu hoặc không được đăng ký bỏ phiếu.
 • KHÔNG cố gắng xác định xem một cử tri đã bỏ phiếu của họ như thế nào.
 • KHÔNG sở hữu hoặc dàn xếp cho ai đó sở hữu một khẩu súng trong vùng sát cận của một địa điểm bỏ phiếu, với một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG xuất hiện hoặc dàn xếp để một người nào đó xuất hiện trong đồng phục của cảnh sát, bảo vệ hoặc nhân viên an ninh ở khu vực sát cận địa điểm bỏ phiếu, với một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG làm xáo trộn hoặc can thiệp vào bất kỳ thành phần nào của hệ thống bỏ phiếu.
 • KHÔNG làm giả, giả mạo hoặc làm xáo trộn kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG sửa đổi kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG giả mạo, phá hủy hoặc thay đổi bất kỳ danh sách phòng phiếu, lá phiếu chính thức hoặc thùng chứa phiếu bầu nào.
 • KHÔNG trưng bày bất kỳ thùng thu thập phiếu bầu không chính thức nào mà có thể đánh lừa cử tri tin rằng đó là thùng thu thập phiếu bầu chính thức.
 • KHÔNG giả mạo hoặc can thiệp vào bản sao kết quả của phiếu bầu.
 • KHÔNG ép buộc hoặc lừa dối một người không biết đọc hoặc một người lớn tuổi bỏ phiếu tán thành hoặc chống lại một ứng cử viên hoặc dự luật nào trái với ý định của họ.
 • KHÔNG hành động như một nhân viên bầu cử khi quý vị không phải là một.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG không thể yêu cầu hoặc hỏi nhân viên của mı̀nh mang lá phiếu bầu bằng thư của họ đến nơi làm việc hoặc yêu cầu nhân viên của mı̀nh bỏ phiếu của họ tại nơi làm việc. Tại thời điểm thanh toán tiền lương, tiền công, người sử dụng lao động không được gửi kèm các tài liệu cố gắng gây ảnh hưởng đến quan điểm chính trị hoặc hành động của nhân viên của mı̀nh.
 • CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG KHU BẦU CỬ không thể cố gắng xác định cách một cử tri đã bỏ phiếu của họ hoặc tiết lộ cách một cử tri đã bỏ phiếu của họ nếu thông tin đó được phát hiện.
 • Các điều cấm đối với hoạt động liên quan đến việc phá hỏng quá trình bỏ phiếu tóm tắt ở trên được quy định trong Chương 6 của Phần 18 của Bộ Luật Bầu Cử California.

Để xem hoặc tải xuống thông tin này bằng bản định dạng pdf, hãy nhấp vào đây.

Icon - Close