Skip to Content

Muốn xem thông tin về các công chức hiện đang giữ những chức vụ liên bang, xin bấm vào phần nối kết dưới đây.

Danh Sách Công Chức: Chức Vụ Liên Bang

Tổng Thống và Phó Tổng Thống

Tổng Thống và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ

Tổng Thống Hoa Kỳ

Tên Đảng Địa Chỉ Gởi Thư Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử
Barack Obama Dân Chủ

The White House

Washington, D.C. 20500

(202) 456-1111 4 Năm 2012

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ

Tên Đảng Địa Chỉ Gởi Thư Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử
Joe Biden Dân Chủ

Old Executive Office Building

Washington, D.C. 20501

(202) 456-1111 4 Năm 2012
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ

Tên Đảng Địa Chỉ Gởi Thư Liên Lạc Nhiệm Kỳ của Chức Vụ Năm Tái Đắc Cử
Barbara Boxer Dân Chủ

312 North Spring St., Ste. 1748

Los Angeles, CA 90012

Phone: (213) 894-5000

Fax: (213) 224-0357

6 Năm 2010
Dianne Feinstein Dân Chủ

11111 Santa Monica Blvd., Ste. 915
Los Angeles, CA 90025

Phone: (310) 914-7300

Fax: (310) 914-7318

6 Năm 2012
Dân Biểu Quốc Hội

DÂN BIỂU QUỐC HỘI (ĐỊA HẠT 18)


Nhiệm Kỳ của Chức Vụ: 2 Năm
Năm Đắc Cử: 2012
Danh Sách Các Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ

Địa Hạt Số

Các Quận Chung
Tên Đảng Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc

23

Kern and
Tulare
Kevin McCarthy Cộng Hòa 4100 Empire Dr., Ste. 150
Bakersfield, CA 93309

Phone: (661) 327-3611


Fax: (661) 637-0867

25

Ventura
Howard P. "Buck" McKeon Cộng Hòa 26650 The Old Road, Ste. 203
Santa Clarita, CA 91381

Phone: (661) 254-2111


Fax: (661) 254-2380

26

Ventura

Julia Brownley Dân Chủ 300 E. Esplanade Dr., Ste. 470
Oxnard, CA 93036

Phone: (805) 379-1779


Fax: (805) 379-1799

27
San Bernardino
Judy Chu Dân Chủ 527 S. Lake Ave., Ste. 106
Pasadena, CA 91101

Phone: (626) 304-0110

28 Adam Schiff Dân Chủ 245 E. Olive Ave., Ste. 200
Burbank, CA 91502

Phone: (818) 450-2900


Phone: (323) 315-5555

29 Tony Cardenas Dân Chủ 9300 Laurel Canyon Rd., 2nd Floor
Arleta, CA 91331

Phone: (818) 504-0090


Fax: (818) 504-0280

30
Ventura
Brad Sherman Dân Chủ 5000 Van Nuys Blvd., Ste. 420
Sherman Oaks, CA 91403

Phone: (818) 501-9200

Fax: (818) 501-1554

32 Grace F. Napolitano Dân Chủ 4401 Santa Anita Ave., Ste. 201
El Monte, CA 91731

Phone: (626) 350-0150


Fax: (626) 350-0450

33 Henry A. Waxman Dân Chủ 8436 W. 3rd St., Ste. 600
Los Angeles, CA 90048

Phone: (310) 652-3095


Fax: (323) 655-0502

34 Xavier Becerra Dân Chủ 350 S. Bixel St., Ste. 120
Los Angeles, CA 90017

Phone:(213) 481-1425

35
San Bernardino
Gloria N. McLeod Dân Chủ 4959 Palo Verde St., Ste. 110-B
Montclair, CA 91763

Phone: (909) 626-2054


Fax: (909) 626-2678

37 Karen R. Bass Dân Chủ 4929 Wilshire Blvd., Ste. 650
Los Angeles, CA 90010

Phone: (323) 965-1422


Fax: (323) 965-1113

38
Orange
Linda T. Sanchez Dân Chủ 17906 Crusader Ave., Ste. 100
Cerritos, CA 90703

Phone: (562) 860-5050


Fax: (562) 949-9144

39
Orange, San
Bernardino
Ed Royce Cộng Hòa 210 W. Birch St., Ste. 201
Brea, CA 92821

Phone: (714) 255-0101

Fax: (714) 255-0109

40

Lucille Roybal-Allard Dân Chủ 500 Citadel Dr., Ste. 320
Commerce, CA 90040

Phone: (323) 721-8790


Fax: (323) 721-8789

43

Maxine Waters Dân Chủ 10124 S. Broadway, Ste. 1
Los Angeles, CA 90003

Phone: (323) 757-8900


Fax: (323) 757-9506

44

Janice Hahn Dân Chủ 140 W. 6th St.
San Pedro, CA 90731

Phone: (310) 831-1799


Fax: (310) 831-1885

47

Alan Lowenthal Dân Chủ 100 W. Broadway, West Tower, Ste. 600
Long Beach, CA 90802

Phone: (562) 436-3828


Fax: (562) 437-6434

Icon - Close