Skip to Content

Thông Tin về Dự Luật:

Một biện luận/bác bỏ là báo cáo viết ra để bày tỏ sự ủng hộ hoặc chống lại của một người đối với những dự luật lá phiếu nào đó.

Bất cứ ai cũng có thể nộp bản văn bác bỏ miễn sao đáp ứng những đòi hỏi và nộp đúng hạn, mà có thể tìm thấy trong Cẩm Nang Ứng Cử Viên & Hướng Dẫn Nguồn Giúp Đỡ ở trangKỳ Bầu Cử Sắp Tớ

Mẫu:

Icon - Close