Skip to Content

Tất cả cử tri đã ghi danh trong Quận L.A. đều có thể chọn một đảng phái theo ý muốn, kể cả chọn “Không Theo Đảng Phái Nào." 

Hãy đọc về các chính đảng khác nhau dưới đây.

Các Chính Đảng

Đảng Người Mỹ Độc Lập

Đảng Người Mỹ Độc Lập

Hoa Kỳ và California cần sự lãnh đạo của Đảng Người Mỹ Độc Lập (Đảng Liên Kết Với Hiến Pháp California).

Chúng tôi hứa nguyện sẽ:

 • Ngăn cản những cuộc chiến tranh không được công bố vốn đang gây thiệt hại mạng sống và hằng tỷ mỹ kim tiền thuế của Người Hoa Kỳ mỗi ngày;
 • Ngăn cản tình trạng chi tiêu cẩu thả, gồm cả việc viện trợ cho nước ngoài, và giải quyết những nhu cầu quốc nội của Hoa Kỳ;
 • Chấm dứt tình trạng mắc nợ tài trợ của cả chính phủ Liên Bang và Tiểu Bang;
 • Loại bỏ thuế lợi tức của Liên Bang, và phục hồi hệ thống thu nhập dựa vào thuế xuất nhập cảng;
 • Chấm dứt ngay việc tham gia vào những thỏa thuận mậu dịch quốc tế như NAFTA và WTO, và ngăn cản việc đưa những việc làm trả lương cao của Hoa Kỳ cho các nước ngoài;
 • Giảm bớt mức nhập cư, và ngăn cản tất cả những khoản tài trợ của chính phủ cho ngoại kiều bất hợp pháp;
 • Bênh vực giá trị đạo đức của Người Hoa Kỳ; giữ Chúa trong lời tuyên thệ trung thành;
 • Bảo vệ quyền sống của thai nhi vô tội chưa ra đời;
 • Ủng hộ những tiêu chuẩn cao về giáo dục, gồm cả khích lệ các trường tư và học tại nhà;
 • Ngăn cản tình trạng cưỡng đoạt người tiêu thụ và người đóng thuế bằng cách giữ độc quyền về năng lượng/tiện ích;
 • Bênh vực quyền về Tu Chính Án Thứ Nhì;
 • Phục hồi một hệ thống tiền tệ không nợ nần, không lãi suất;
 • Hủy bỏ thuế xe tại California; không cấp bằng lái xe cho những người cư ngụ bất hợp pháp.

Hãy bỏ phiếu cho Đảng Người Mỹ Độc Lập-đảng phái duy nhất hoàn toàn ủng hộ cho lập trường can đảm của Chánh Thẩm Roy Moore để bênh vực quyền của Tiểu Bang công nhận Chúa và Mười Điều Răn.

Dr. Mark Jerome Seidenberg, Chủ Tịch Cấp Tiểu Bang

476 Deodara Street

Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884

www.aipca.org

Đảng Dân Chủ

Đảng Dân Chủ

Chính Phủ Hoa Kỳ, nhất là Tổng Thống, có hai trách nhiệm chính yếu... Kinh Tế và An Ninh Quốc Gia.

Chỉ có một vị Tổng Thống Dân Chủ mới sẽ làm cho đất nước chúng ta vững mạnh trong cả hai phương diện này.

Người của Đảng Dân Chủ đã:

 • Ủng hộ các giáo viên và cải thiện giáo dục công lập và đưa đến kết quả là điểm thi cao hơn.
 • Thông qua các đạo luật cứng rắn để loại trừ các loại vũ khí tấn công và Súng Rẻ Tiền ra khỏi các khu phố và trường học của chúng ta
 • Thông qua việc cải cách HMO để trao cho bệnh nhân và bác sĩ của họ quyền quyết định về cách chăm sóc sức khỏe
 • Tiên phong trong những nỗ lực nhằm bảo vệ người đóng thuế và quỹ hưu bổng của chúng ta khỏi những tập thể lừa đảo gian lận

Chúng ta cần phải bầu lại cho Thượng Nghị Sĩ Barbara Boxer và ủng hộ các ứng cử viên Quốc Hội và Lập Pháp Tiểu Bang của chúng ta để họ có thể tiếp tục tranh đấu nhằm:

 • Bảo vệ quyền chọn lựa của phụ nữ
 • Giảm bớt tội ác bạo động trong các khu phố và trường học của chúng ta
 • Bảo vệ An Sinh Xã Hội và Chăm Sóc Y Tế và thêm phần đài thọ cho thuốc theo toa bác sĩ
 • Giúp đỡ những doanh nghiệp nhỏ và thông qua những ngân sách được quân bình
 • Bảo vệ môi sinh của chúng ta
 • Chấm dứt những tội ác vì thù oán

Những người thuộc Đảng Dân Chủ và Độc Lập nên liên lạc với chúng tôi để xây dựng một California vĩ đại hơn. Chúng tôi là đảng phái duy nhất mời gọi những người thuộc Đảng Độc Lập bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ Tổng Thống của chúng tôi.

John Burton, Chủ Tịch Cấp Tiểu Bang

1401 21st Street, Suite 200

Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707

info@cadem.org

www.cadem.org

Đảng Xanh

Đảng Xanh

Đảng Xanh đại diện cho những gia đình lao động và tầng lớp trung lưu bị người khác bỏ quên. Chúng tôi muốn có chính trị độc lập và chính quyền có trách nhiệm và tôn trọng quyền hiến định và tự do của người dân.

Hệ thống lưỡng đảng đang ngoi ngóp chỉ phục vụ cho những công ty giàu có, trao đổi ân huệ để được những khoản đóng góp vận động khổng lồ. Nó không còn đại diện cho các chủ tiểu thương nghiệp, công nhân, và người nghèo, người cao niên và người bị tước quyền công dân nữa.

Đảng Xanh là chính đảng đang phát triển nhanh nhất. Cử tri biết đã đến lúc để thay đổi.

Chúng tôi đang tái thiết đường lối hoạt động của chính quyền; chúng tôi không phải là một món hàng để bán. Thay vì hệ thống do công ty thúc đẩy chấp nhận tiêu thụ và mức ganh đua không duy trì nổi, chúng tôi áp dụng 10 Giá Trị then chốt này:

Càng lúc càng có nhiều cử tri bầu cho Người Của Đảng Xanh ở các cấp thành phố, quận và tiểu bang, với hơn 180 viên chức trên toàn quốc. Người Của Đảng Xanh cũng phục vụ trong các vấn đề của cộng đồng giữa các kỳ bầu cử. Tính cách năng hoạt động này là nền tảng cho những giá trị của người dân bình thường của chúng ta. Chúng tôi sống đúng theo những gì chúng tôi nói.

Chúng tôi ủng hộ những phương thức chăm sóc sức khỏe phổ thông, năng lượng thay thế, cải cách bầu cử, lương bổng đủ sống và doanh nghiệp lâu bền. Chúng tôi đang làm việc để phục hồi phẩm chất của đời sống hằng ngày và các cộng đồng của chúng ta.

Jared Laiti, Liên Lạc Viên với Tổng Thư Ký Tiểu Bang

81 Cognac Circle

Sacramento, CA 95835

(916) 549-6788

liaison@cagreens.org

www.cagreens.org

Đảng Tự Do

Đảng Tự Do là một phần của Người Hoa Kỳ như bánh nhân táo vậy.

Giống như quý vị, chúng tôi có việc làm, doanh nghiệp, gia đình và giấc mơ.

Chúng tôi bước vào chính trường để phục hồi tự do và những giá trị của Người Hoa Kỳ. Chúng tôi đang làm việc để có một chính quyền bớt đánh thuế và chi tiêu, và sẽ không xen vào đời sống cá nhân của quý vị.

Nếu quý vị cho mình là dung nhượng về xã hội và có trách nhiệm về tài khóa, thì quý vị là Người Của Đảng Tự Do rồi!

Chúng tôi tin rằng quý vị-không phải là chính quyền-nên quyết định về cách điều hành cuộc sống của quý vị, sử dụng chi phiếu, hưu bổng, giáo dục và gia đình.

Đảng Tự Do ủng hộ quyền của quý vị:

 • giữ tiền lương do quý vị làm việc mà được. Giảm bớt hoặc loại bỏ các sắc thuế bất cứ khi nào có thể được.
 • điều hành doanh nghiệp của quý vị và hưởng thụ tài sản của mình. Giảm bớt luật lệ và giấy tờ để tạo ra thêm việc làm, lương bổng cao hơn, và giá cả thấp hơn.
 • Giáo dục con em quý vị theo cách quý vị thấy thích hợp.
 • Chọn nếp sống của riêng mình. Chính phủ không nên xem quý vị là một tội phạm vì những chọn lựa của quý vị về các mối liên hệ, giải trí hoặc cách điều trị y khoa.
 • Thật sự được đối xử bình đẳng theo luật pháp bất chấp chủng tộc, phái tính, tôn giáo, phái tính, hoặc những đặc điểm cá nhân.
 • làm chủ một khẩu súng. Tự về là một quyền, không phải là một ân huệ chính trị.

Với hơn 60 Người Thuộc Đảng Tự Do đắc cử tại California và hơn 525 viên chức trên toàn quốc, chúng tôi là một chọn lựa thiết thực và đang gia tăng.

Hãy gọi số 1-800-ELECT-US hoặc đến http://www.lp.org. http://www.lp.org.

Hãy tham gia với chúng tôi hôm nay!

Kevin Takenaga, Chủ Tịch

770 L Street, Suite 950

Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776, ext. 6

office@ca.lp.org

www.ca.lp.org

Đảng Hòa Bình và Tự Do

Đảng Hòa Bình và Tự Do

Quý vị có thể bỏ phiếu ủng hộ cho các quyền và nhu cầu của người dân lao động tại California và trên khắp thế giới.

Hãy bỏ phiếu ủng hộ cho việc làm đầy ý nghĩa cho mọi người; gấp đôi mức lương tối thiểu. Chấm dứt tình trạng nghèo đói và vô gia cư.

Hãy bỏ phiếu ủng hộ để được chăm sóc sức khỏe và giáo dục có phẩm chất cho mọi người.

Hãy bỏ phiếu đánh thuế người giàu để đáp ứng nhu cầu của nhân loại.

Hãy bỏ phiếu để hoàn toàn bảo vệ và phục hồi môi sinh của chúng ta.

Hãy bỏ phiếu để cho phép mọi người trên khắp thế giới quyết định cách tự quản trị chính mình. Mang về tất cả quân lính Hoa Kỳ và sa thải tất cả những người đại diện nào được phái đi để cổ động và bảo vệ lợi ích của công ty. Chấm dứt tất cả mọi viện trợ quân sự cho nước ngoài.

Hãy bỏ phiếu để chấm dứt tình trạng kỳ thị đối với mọi đoàn thể bị chèn ép, giúp cho mọi người có thể tham gia một cách dân chủ và chia xẻ đồng đều.

Chủ nghĩa tư bản sử dụng sức lao động và tài nguyên thiên nhiên của chúng ta để tạo ra lợi ích cho một vài người. Nó gây ra chiến tranh, môi sinh bị phá hủy, nghèo đói, và bất công.

Những người ở tầng lớp lao động như chúng ta cần có một đảng phái của riêng mình. Chúng ta không trông đợi các đảng phái do công ty và người giàu kiểm soát sẽ hành động để bênh vực quyền lợi của chúng ta.

Nếu cùng hợp tác với nhau, chúng ta sẽ thay đổi cả hệ thống. Chúng ta có thể tạo ra một xã hội chủ nghĩa mà trong đó chúng ta sử dụng tài nguyên thiên nhiên, sức lao động và tài sản của xã hội một cách dân chủ và hợp tác để đem lại lợi ích chung.

Hãy ghi danh và bỏ phiếu cho Đảng Hòa Bình và Tự Do.

Kevin Akin, Chủ Tịch Cấp Tiểu Bang

20212 Harvard Way

Riverside, CA 92507

(951) 787-0318

(951) 675-2813

kevinakin1950@hotmail.com

www.peaceandfreedom.org

Đảng Cộng Hòa

Đảng Cộng Hòa

Đảng Cộng Hòa Tại California tìm cách để phục hồi tiểu bang của chúng ta trong cương vị đứng đầu trên toàn quốc về mức tăng trưởng kinh tế và sáng kiến bằng cách cắt giảm thuế, cắt bớt những luật lệ phung phí, và giúp California có sức ganh đua một lần nữa. Chúng tôi muốn xây dựng một California mà nơi đó người dân và gia đình được an toàn và an ninh vì một nền kinh tế sinh động đang tạo ra việc làm và cơ hội cho mọi người nào sẵn lòng và có khả năng làm việc.

Người Của Đảng Cộng Hòa dũng cảm ủng hộ việc cải cách chính quyền béo phì và phung phí của chúng ta và giảm bớt gánh nặng trên người dân đóng thuế để giúp nền kinh tế của chúng ta phát triển và tạo ra việc làm và cơ hội mà các gia đình đang cần.

Đảng Cộng Hòa bênh vực cho Người Dân California bình thường - chứ không phải các nhóm quyền lợi đặc biệt hoặc chính quyền to lớn. Chúng tôi ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do cá nhân và cơ hội của mỗi Người Dân California để có một chương trình giáo dục có phẩm chất, làm việc, tiết kiệm và đầu tư vào tương lai của mình, và vào gia đình của mình.

Nền dân chủ của chúng ta chỉ có hiệu lực nếu những người tốt quyết định đứng ra và làm việc. Cánh cửa của chúng tôi mở rộng cho quý vị và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ làm quyết định cho riêng mình hôm nay để bảo vệ, cải thiện và xây dựng California bằng cách gia nhập Đảng Cộng Hòa Tại California. Quý vị có thể tìm hiểu thêm bằng cách ghé vào website của chúng tôi tại cagop.org hôm nay.

Tom Del Beccaro, Chủ Tịch Cấp Tiểu Bang

1215 K Street, Suite 1220

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496

tom@cagop.org

www.cagop.org

Icon - Close