Skip to Content

ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่ลงทะเบียนทุกคนในมณฑล Los Angeles มีความสามารถในการเลือกพรรคที่ตนชอบ รวมทั้งตัวเลือกในการเลือก "ไม่มีพรรคที่ชอบ"

อ่านเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่แตกต่างกันที่ด้านล่าง

พรรคการเมือง

พรรคอเมริกันอิสระ

พรรคอเมริกันอิสระ

อเมริกาและรัฐ California จำเป็นต้องมีผู้นำจากพรรคอเมริกันอิสระ (สมาชิกของพรรครัฐธรรมนูญรัฐ California)

เราให้คำปฏิญาณว่าจะ :

 • ยุติสงครามที่ไม่ประกาศว่าเป็นสงครามซึ่งแต่ละวันทำให้ชาวอเมริกันต้องสูญเสียชีวิตและภาษีหลายพันล้านดอลลาร์
 • ยุติการใช้จ่ายอย่างสะเพร่า รวมทั้งเงินช่วยเหลือต่างประเทศ และดูแลความจำเป็นของชาวอเมริกันในประเทศ
 • สิ้นสุดการเป็นหนี้สินทางการเงินทั้งของรัฐบาลกลางและของรัฐ
 • ยกเลิกการเก็บภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางและฟื้นฟูระบบรายได้ตามภาษีอากร
 • เลิกเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศโดยทันที เช่น NAFTA และ WTO และเลิกส่งงานที่จ่ายค่าแรงสูงไปยังต่างประเทศ
 • ลดผู้อพยพเข้าเมืองและเลิกจ่ายเงินอุดหนุนทั้งหมดให้กับคนต่างด้าว
 • คงไว้ซึ่งค่านิยมด้านจริยธรรมของอเมริกา รักษาคำว่า 'พระเจ้า (God)' ไว้ในคำปฏิญาณธง
 • ปกป้องสิทธิในการมีชีวิตของทารกไร้เดียงสาที่ยังไม่ได้เกิด
 • สนับสนุนมาตรฐานสูงทางด้านการศึกษา รวมทั้ง การสนับสนุนโรงเรียนเอกชนและโครงการเรียนที่บ้าน
 • เลิกกดขี่ผู้บริโภคและผู้เสียภาษีโดยการผูกขาดพลังงาน/สาธารณูปโภค
 • ปกป้องสิทธิในการแปรญัตติที่สอง
 • ฟื้นฟูการปลอดหนี้สิน ระบบไร้ดอกเบี้ย
 • กำจัดค่าภาษีรถยนต์ของรัฐ California ไม่อนุญาตให้มีใบขับขี่รถยนต์สำหรับคนต่างด้าว

ออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคอเมริกันอิสระ พรรคเดียวเท่านั้นที่สนับสนุน Roy Moore ผู้พิพากษาสูงสุด ในการยืนหยัดสิทธิของรัฐเพื่อรับรองคำว่าพระเจ้า (God) ในบัญญัติสิบประการ (Ten Commandments)

ดอกเตอร์ Mark Jerome Seidenberg ประธานของรัฐ

476 Deodara Street

Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884

www.aipca.org

พรรคเดโมแครต

พรรคเดโมแครต

รัฐบาลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดี มีหน้าที่รับผิดชอบหลักอยู่สองประการ.....คือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติ

เฉพาะประธานาธิบดีพรรคเดโมแครตใหม่เท่านั้นที่ทำให้สิ่งรับผิดชอบหลักทั้งสองของประเทศมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

พรรคเคโมแครต มี :

 • คณะครูที่ให้การสนับสนุนและปรับปรุงการศึกษาของรัฐอันเป็นผลให้คะแนนทดสอบสูงขึ้น
 • ผ่านกฎหมายที่เคร่งครัดอื่น ๆ เพื่อให้อาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายและวันเสาร์สุดพิเศษให้ออกไปให้พ้นจากละแวกบ้านและโรงเรียน
 • ผ่านการปฏิรูป HMO ซึ่งให้ผู้ป่วยและแพทย์ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ
 • นำไปสู่ความพยายามในการพิทักษ์ผู้เสียภาษีและกองทุนเกษียณอายุจากพวกทุจริตฉ้อโกง

เราจำเป็นต้องเลือกวุฒิสภา Barbara Boxer (บาร์บารา บ็อกเซอร์) เข้ารับตำแหน่งอีกเพื่อสนับสนุนสภานิติบัญญัติและผู้สมัครรับเลือกตั้งในการกำหนดกฎหมายของรัฐของเราเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ :

 • ปกป้องสิทธิของสตรีในการเลือก
 • ลดอาชญากรรมในการใช้ความรุนแรงในละแวกบ้านและโรงเรียนของเรา
 • ปกป้องการประกันสังคมและ Medicare และเพิ่มการครอบคลุมเกี่ยวกับยาจากใบสั่งแพทย์
 • ช่วยเหลือธุรกิจรายย่อยและผ่านดุลงบประมาณ
 • ป้องกันสิ่งแวดล้อมของเรา
 • สิ้นสุดอาชญากรรมเนื่องมาจากความเกลียด

พรรคเดโมแครตและพรรคอิสระควรติดต่อเราเพื่อสร้างรัฐ California ให้ยิ่งใหญ่ขึ้น เราเป็นพรรคเดียวเท่านั้นที่เชื้อเชิญให้พรรคอิสระร่วมออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบื้องต้นของเรา

John Burton (จอห์น เบอร์ตัน) ประธานของรัฐ

1401 21st Street, Suite 200

Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707

info@cadem.org

www.cadem.org

พรรคกรีน

พรรคกรีน

พรรคกรีนเป็นตัวแทนครอบครัวผู้ใช้แรงงานและชนชั้นกลางที่ถูกลืม เราต้องการให้รัฐบาลที่มีการเมืองและความรับผิดชอบอิสระซึ่งยกย่องสิทธิของรัฐธรรมนูญและเสรีภาพของพลเมือง

ระบบของสองพรรคที่กำลังป่วยหนักรับใช้เฉพาะบริษัทที่ร่ำรวยเท่านั้นในการค้าสำหรับการบริจาคเงินจำนวนมหาศาลแก่การหาเสียง ไม่ได้เป็นตัวแทนให้กับเจ้าของธุรกิจรายย่อย คนงานและคนจน ผู้สูงอายุและผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิอีกต่อไป

พรรคกรีนเป็นพรรคการเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ออกเสียงลงคะแนนรู้ว่าถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลง

เรากำลังสร้างวิถีทางในการปฏิบัติงานของรัฐบาล เราไม่รับการติดสินบน แทนระบบผลักดันบริษัทในการโอบอุ้มการบริโภคและการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม เรายึดมั่นในคุณค่าหลัก 10 ประการดังนี้:

ผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกพรรคกรีนเพิ่มขึ้นทั้งระดับเมือง มณฑลและระดับรัฐ โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งทั่วประเทศกว่า 180 ตำแหน่ง นอกจากนี้พรรคกรีนยังทำงานระหว่างการเลือกตั้งในปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน นักเคลื่อนไหวเป็นรากฐานที่มีคุณค่าต่อประชาชนทั่วไปของเรา เราปฏิบัติงานตามคำพูดของเรา

เราให้การสนับสนุนหลักการปฏิบัติด้านการรักษาสุขภาพแบบครอบคลุมอเนกประสงค์ การปฏิรูปการเลือกตั้ง ค่าครองชีพและค่าจ้างทางธุรกิจแบบถาวร เรากำลังทำการฟื้นฟูคุณภาพของชีวิตแต่ละวันและของชุมชน

Jared Laiti (แจเรด ไลติ) ผู้ประสานงานของเลขาธิการแห่งรัฐ

81 Cognac Circle

Sacramento, CA 95835

(916) 549-6788

liaison@cagreens.org

www.cagreens.org

พรรคเสรีนิยม

พรรคเสรีนิยมเป็นพรรคแบบฉบับของชาวอเมริกัน

เรามีหน้าที่การงาน มีธุรกิจ มีครอบครัวและมีความคิดฝันเช่นเดียวกันกับท่าน

เราเข้าสู่วงการเมืองนี้เพื่อฟื้นฟูสันติภาพและคุณค่าของอเมริกัน เรากำลังทำงานเพื่อให้รัฐบาลเรียกเก็บค่าภาษีและใช้จ่ายน้อยลงและไม่เข้าแทรกแซงชีวิตส่วนตัวของประชาชน

หากท่านบรรยายตัวของท่านเองในฐานะผู้รับผิดชอบในการฟังความคิดเห็นทางสังคมและเศรษฐกิจ ท่านสังกัดพรรคเสรีนิยม!

เราเชื่อว่าท่าน ไม่ใช่ผู้ที่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีที่ท่านดำเนินชีวิตของท่าน ในการทำดุลในสมุดเช็คของท่าน การเกษียณอายุ การศึกษาและครอบครัวของท่าน

พรรคเสรีนิยมสนับสนุนสิทธิของท่านในการ :

 • เก็บรักษารายได้ที่ท่านได้รับ ลดหรือกำจัดภาษีเมื่อเป็นไปได้
 • ดำเนินธุรกิจของท่านเองและเพลิดเพลินในทรัพย์สินของท่าน ทำการลดกฎข้อบังคับและงานเอกสารในการสร้างงานเพิ่มขึ้น ได้รับค่าจ้างสูงและราคาต่ำ
 • ให้การศึกษาแก่บุตรของท่านตามที่ท่านเห็นสมควร
 • เลือกวิถีชีวิตของท่านเอง รัฐบาลไม่ควรพิจารณาว่าท่านเป็นอาชญากรเพราะวิถีชีวิตที่ท่านเลือกในความสัมพันธ์ การพักผ่อนหย่อนใจหรือการรักษาทางการแพทย์
 • ได้รับการปฏิบัติภายใต้กฎหมายอย่างแท้จริงโดยไม่คำนึงถึงลักษณะเกี่ยวกับชาติพันธุ์ เพศ ศาสนา เพศสัมพันธ์หรือลักษณะส่วนบุคคล
 • เป็นเจ้าของอาวุธปืน การป้องกันตัวเองเป็นสิทธิส่วนตัวไม่ใช่เป็นการสนับสนุนทางการเมือง

จากการเลือกตั้งพรรคเสรีนิยมกว่า 60 ที่นั่งในรัฐ California และผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ทั่วประเทศกว่า 525 ตำแหน่ง เราเป็นตัวเลือกที่แท้จริงและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

โทรศัพท์ที่ 1-800-ELECT-US หรือแวะเยี่ยมเว็บไซต์ที่ http://www.lp.org http://www.lp.org.

ร่วมพรรคของเราเสียแต่วันนี้!

Kevin Takenaga (เควิน ทาเกนากา) ประธาน

770 L Street, Suite 950

Sacramento, CA 95814-3361

(916) 446-1776, ext. 6

office@ca.lp.org

www.ca.lp.org

พรรคสันติภาพและอิสรภาพ

พรรคสันติภาพและอิสรภาพ

ท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนเพื่อสิทธิและความต้องการของชนชั้นผู้ทำงานในรัฐ California และจากทั่วโลก

ออกเสียงลงคะแนนสำหรับการทำงานที่มีความหมายสำหรับทุกคน เพิ่มอัตราค่าจ้างในขั้นต่ำให้เป็นสองเท่า สิ้นสุดความยากจนและการเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัย

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อคุณภาพด้านการดูแลสุขภาพและการศึกษาที่ฟรีสำหรับทุกคน

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเรียกเก็บภาษีผู้ที่ร่ำรวยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของมนุษย์

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อการป้องกันและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของเราโดยสมบูรณ์

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกกำหนดวิธีป้องกันตนเอง นำทหารทุกคนของสหรัฐฯ กลับมาสู่ประเทศและขับไล่ตัวแทนทุกคนที่ส่งเสริมและปกป้องบริษัทที่ตนมีผลกำไรอยู่ ยุติเงินช่วยเหลือทางทหารในต่างประเทศ

ออกเสียงลงคะแนนเพื่อสิ้นสุดการเลือกปฏิบัติที่กดขี่กลุ่มต่าง ๆ ทำให้เป็นไปไม่ได้สำหรับการเข้าร่วมในระบอบประชาธิปไตยและความเสมอภาค

ระบบทุนนิยมใช้แรงงานและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเราเพื่อสร้างผลกำไรให้กับคนเพียงสองสามคน ทำให้เกิดสงคราม ทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความยากจนและความไม่เสมอภาคในสังคม

พวกเราซึ่งเป็นชนชั้นผู้ใช้แรงงาน เราไม่อาจคาดหมายการควบคุมพรรคของบริษัทและพวกที่ร่ำรวยเป็นตัวแทนความสนใจของพวกเราได้

ถ้าเราทำงานร่วมกัน เราสามารถเปลี่ยนระบบได้ เราสามารถสร้างระบบสังคมนิยมแบบประชาธิปไตยและระบบสหกรณ์โดยใช้แหล่งทรัพยากรจากธรรมชาติ แรงงานและความร่ำรวยทางสังคมของเราเพื่อความอยู่ดีกินดีโดยทั่วไป

ลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนพรรคสันติภาพและอิสรภาพ

Kevin Akin (เควิน อะกิน) ประธานของรัฐ

20212 Harvard Way

Riverside, CA 92507

(951) 787-0318

(951) 675-2813

kevinakin1950@hotmail.com

www.peaceandfreedom.org

พรรครีพับลิกัน

พรรครีพับลิกัน

พรรครีพับลิกันเสาะแสวงหาเพื่อฟื้นฟูรัฐของเราในฐานะผู้นำของประเทศด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการนวัตกรรมโดยการตัดการเรียกเก็บภาษี กำจัดกฎข้อบังคับที่ไร้ประโยชน์ และทำให้รัฐ California กลายเป็นรัฐที่แข่งขันได้อีกครั้งหนึ่ง เราต้องการสร้างรัฐ California ให้เป็นที่ซึ่งประชาชนและครอบครัวของพวกเขามีความปลอดภัยและมั่นคงเนื่องจากเศรษฐกิจที่กระตุ้นในการสร้างงานและโอกาสสำหรับทุกคนซึ่งเต็มใจและสามารถทำงาน

พรรครีพับลิกันให้การสนับสนุนการปฏิรูปรัฐบาลขยายกว้างขึ้นและใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย และลดภาระผู้เสียภาษีเพื่อให้เราสามารถเติบโตทางเศรษฐกิจและให้เกิดการสร้างงานและโอกาสแก่ครอบครัวที่มีความจำเป็น

พรรครีพับลิกันให้การสนับสนุนชาวแคลิฟอร์เนียทุกวัน ไม่เพียงแต่ความสนใจพิเศษหรือขนาดที่ใหญ่โตของรัฐบาล เราสนับสนุนการป้องกันอิสรภาพส่วนตัวและโอกาสต่าง ๆ ในการมีการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทำงาน เพื่อเก็บเงินและเพื่อการลงทุนในอนาคตของชาวแคลิฟอร์เนียและในครอบครัวของตน

ระบอบประชาธิปไตยจะใช้งานได้ถ้าประชาชนที่ดีมีคุณภาพ ตัดสินใจเข้ารับผิดชอบและเข้าร่วม ประตูของเราเปิดต้อนรับท่านและเราหวังว่าท่านจะทำการตัดสินใจในวันนี้เพื่อปกป้อง ปรับปรุงและสร้างรัฐ California โดยการร่วมกับพรรครีพับลิกันแห่งรัฐ California ท่านสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มเติมโดยการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราที่ cagop.org ในวันนี้

Tom Del Beccaro (ทอม เดล เบคคาโร) ประธานของรัฐ

1215 K Street, Suite 1220

Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496

tom@cagop.org

www.cagop.org

Icon - Close