Skip to Content

ขณะนี้ การบริการนี้ให้คุณสามารถดูและพิมพ์ถ้อยแถลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงฉบับแก้ไขใหม่สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับ Proposition B ในรูปแบบที่เป็นภาพ ซึ่งยื่นตามกฎหมายของรัฐและเทศมณฑล สามารถค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้โดยใช้ชื่อการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้ดำรงตำแหน่ง ชื่อคณะกรรมการ และร่างกฎหมาย มีแบบฟอร์มข้อมูล 460 ตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปัจจุบัน

วีดีโอ "อธิบาย" ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง/เหรัญญิก

สำหรับการเช็คข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมรายงานการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงและข้อกำหนดและข้อจำกัดของพระราชบัญญัติปฏิรูปการเมือง โปรดคลิกที่นี่

มีข้อมูลอะไรให้บ้างเกี่ยวกับการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียง

มีข้อมูลเกี่ยวกับการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงของการเลือกตั้งตั้งแต่ปี 2004 ให้ค้นหาได้ในเว็บไซต์นี้ ดังต่อไปนี้: สมาชิกผู้บริหาร นายอำเภอ ผู้ประเมิน อัยการเขตและคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของตำแหน่งเหล่านั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ของเทศมณฑล และคณะกรรมการภายใต้การควบคุมของตำแหน่งเหล่านั้น ตลอดจนคณะกรรมการที่สนับสนุนหรือคัดค้านร่างกฎหมายของมณฑล

มีถ้อยแถลงอื่นๆ ทั้งหมดของผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งหน้าที่ที่ไม่ใช่ทั่วทั้งเทศมณฑลให้ในรูปเอกสารที่เป็นกระดาษ ที่สำนักงานหลักของเมือง Norwalk ในวันทำการตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น.

Campaign Finance

12400 Imperial Hwy., Room 2003

Norwalk, CA 90650

จะดูข้อมูลการรณรงค์หาเสียงได้อย่างไร

ผู้สมัครรับเลือกตั้งของ Proposition B ที่ต้องการข้อมูลการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงสามารถอ่านข้อมูลดังกล่าวได้ในหน้า การเปิดเผยข้อมูลการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียง: ข้อมูลสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง

สาธารณชนทั่วไปสามารถดูข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งของ Proposition B และผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้ที่หน้า การเปิดเผยข้อมูลการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียง: ข้อมูลสำหรับสาธารณชนทั่วไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจำกัดค่าใช้จ่ายในการหาเสียง โปรดไปที่นี่

ข้อมูลที่มีให้แก่สาธารณชนทั่วไป

  • แบบฟอร์ม 460 ฉบับแก้ไข ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2006
  • แบบฟอร์ม 496 ฉบับแก้ไข: รายงานรายจ่ายเอกเทศใน 24 ชั่วโมง
  • แบบฟอร์ม 497 ฉบับแก้ไข: รายงานการให้เงินช่วยเหลือใน 24 ชั่วโมง
  • แบบฟอร์ม 803 - การจ่ายเงินตามคำสั่ง: ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินสำหรับกิจกรรมต่างๆ ด้านนิติบัญญัติ รัฐบาล หรือการกุศล

เกี่ยวกับ Proposition B

เทศมณฑลลอสแอนเจลิสได้รับข้อบัญญัติที่เรียกว่า Proposition B มาใช้ ซึ่งกำกับดูแลการให้เงินอุดหนุนการรณรงค์หาเสียงแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสำหรับตำแหน่งที่ต้องได้รับการเลือกตั้งของเทศมณฑล Proposition B เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่ง Assessor, District Attorney, Sheriff และสมาชิกของ Board of Supervisors

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Proposition B กรุณาอ่าน ข้อบัญญัติเกี่ยวกับ Prop. B และ คู่มือเกี่ยวกับ Prop. B

Icon - Close