Skip to Content

การลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง

Vote In Person

ข้อมูลศูนย์ลงคะแนนเสียง

ผู้ลงคะแนนในเทศมณฑลลอสแองเจลีสมีตัวเลือกให้ลงคะแนนด้วยตนเองที่ศูนย์ลงคะแนนที่เข้าร่วมในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

ศูนย์ลงคะแนนเสียงมีคุณลักษณะที่ทันสมัยเพื่อให้การลงคะแนนเสียงปลอดภัย ง่าย และสะดวกสบาย ศูนย์ลงคะแนนเสียงยังทำหน้าที่เป็นกล่องลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ โดยไม่ต้องรอ เพียงแค่ส่งบัตรลงคะแนนที่โหวตแล้วของคุณที่ด้านหน้า


การลงคะแนนเสียงด้วยตนเองอย่างปลอดภัย

สุขภาพและความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ศูนย์ลงคะแนนเสียงจะปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เช่น:

 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรสวมหน้ากากอนามัยขณะเข้าแถวหรือลงคะแนนเสียง
 • เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดและอุปกรณ์ทำเครื่องหมายบัตรลงคะแนนหลังจากผู้ลงคะแนนแต่ละคน
 • การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

แผนการเลือกตั้งที่ปลอดภัย


ในการเช็คอินที่ศูนย์ออกเสียงลงคะแนนอย่างรวดเร็ว

ลดเวลาในการเช็คอินที่ศูนย์ออกเสียงลงคะแนนโดยการสแกนรหัสเช็คอินด่วนของคุณ

หลังจากป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รหัสเช็คอินที่ไม่ซ้ำกัน (บาร์โค้ด) จะปรากฏใต้ข้อมูลการลงทะเบียนของคุณ แสดงว่ารหัสของคุณต่อเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเมื่ออยู่ที่ศูนย์ลงคะแนนเพื่อเช็คอินทันที

รหัสเช็คอินด่วนของคุณจะถูกพิมพ์บนโปสการ์ดบัตรลงคะแนนตัวอย่างและศูนย์ลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของคุณ คุณสามารถนําสําเนาเอกสารเหล่านั้นไปที่ศูนย์ลงคะแนนได้เช่นกัน


การลงคะแนนเสียงล่วงหน้าที่สำนักงานใหญ่ Norwalk

สำนักงานใหญ่ Norwalk เปิดให้ลงคะแนนล่วงหน้า 29 วันก่อนการเลือกตั้งทุกครั้ง ผู้ลงคะแนนสามารถเลือกที่จะลงคะแนนด้วยตนเองหรือส่งบัตรลงคะแนนที่เสร็จสิ้นแล้วที่กล่องลงคะแนนเสียงทางด้านทิศเหนือของอาคาร (หันหน้าไปทางทางหลวงอิมพีเรียล)

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนควรเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติตามแนวทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในแถวหรือลงคะแนนเสียง

สำนักงานใหญ่ Norwalk

12400 Imperial Highway, ห้อง 3201
Norwalk, CA 90650

ห้ามรณรงค์หาเสียง

การละเมิดอาจมีค่าปรับและ/หรือจำคุก

ที่ไหน?

 • ภายในบริเวณใกล้เคียงบุคคลที่อยู่ในแถวเพื่อลงคะแนนเสียงหรือภายใน 100 ฟุตจากทางเข้าของหน่วยเลือกตั้ง ห้ามมิให้ลงคะแนนเสียงข้างทางหรือกล่องรับบัตร

กิจกรรมใดบ้างที่ห้าม?

 • ห้ามขอให้บุคคลลงคะแนนเสียงหรือต่อต้านผู้สมัครหรือมาตรการลงคะแนนเสียงใด ๆ
 • ห้ามแสดงชื่อ รูปภาพ หรือโลโก้ของผู้สมัคร
 • ห้ามปิดกั้นการเข้าถึงหรือเดินเตร่ใกล้กล่องลงคะแนนเสียงใดๆ
 • ห้ามให้ข้อมูลที่เป็นสื่อหรือข้อมูลเสียงสำหรับหรือต่อต้านผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือบัตรลงคะแนนใกล้สถานที่เลือกตั้ง ศูนย์ลงคะแนน หรือกล่องลงคะแนน
 • ห้ามเผยแพร่คำร้องใดๆ รวมถึงการริเริ่ม การลงประชามติ การเรียกคืน หรือการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง
 • ห้ามแจกจ่าย แสดง หรือสวมเสื้อผ้าใดๆ (หมวก เสื้อ ป้าย กระดุม สติ๊กเกอร์) ที่มีชื่อภาพ โลโก้ และ/หรือสนับสนุนผู้สมัคร หรือคัดค้านมาตรการลงคะแนนเสียงของผู้สมัครหรือบัตรลงคะแนน
 • ห้ามแสดงข้อมูลหรือพูดคุยกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการลงคะแนนเสียง
 • ข้อห้ามในการเลือกตั้งที่สรุปไว้ข้างต้นมีระบุไว้ในมาตรา 7 ของบทที่ 4 ของหมวด 18 แห่งประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย

การทุจริตกระบวนการลงคะแนนเสียงเป็นสิ่งต้องห้าม!

การละเมิดอาจนำไปสู่ค่าปรับและ/หรือจำคุก

กิจกรรมใดบ้างที่ห้าม?

 • ห้ามกระทำการหรือพยายามกระทำการฉ้อโกงการเลือกตั้ง
 • อย่าให้ค่าตอบแทนหรือการติดสินบนในรูปแบบใดๆ หรือโดยวิธีการใดๆ ที่ชักจูงหรือพยายามชักชวนให้บุคคลลงคะแนนเสียงหรืองดเว้นจากการลงคะแนนเสียง
 • อย่าลงคะแนนอย่างผิดกฎหมาย
 • อย่าพยายามลงคะแนนเสียงหรือช่วยเหลือผู้อื่นในการออกเสียงลงคะแนนเมื่อไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน
 • ห้ามมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ถ่ายภาพหรือบันทึกผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าหรือออกจากหน่วยเลือกตั้ง หรือกีดขวางทางเข้า ทางออก หรือที่จอดรถ
 • อย่าท้าทายสิทธิของบุคคลในการออกเสียงลงคะแนนหรือป้องกันไม่ให้ผู้ลงคะแนนลงคะแนน ชะลอกระบวนการลงคะแนน หรือหลอกลวงแนะนำบุคคลใด ๆ ว่าเขาหรือเธอไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนหรือไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อลงคะแนน
 • อย่าพยายามตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงลงคะแนนของพวกเขาอย่างไร
 • ห้ามครอบครองหรือจัดให้บุคคลใดครอบครองอาวุธปืนในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้ง ยกเว้นบางกรณี
 • ห้ามปรากฏตัวหรือจัดให้ใครมาสวมเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่รักษาความสงบ ผู้พิทักษ์ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยเลือกตั้ง ยกเว้นบางกรณี
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับส่วนประกอบใดๆ ของระบบการลงคะแนน
 • ห้ามปลอมแปลง ปลอมแปลง หรือยุ่งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง
 • อย่าเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนของการเลือกตั้ง
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับ ทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงรายการเลือกตั้ง บัตรลงคะแนนอย่างเป็นทางการ หรือตู้ลงคะแนนเสียงใดๆ
 • ห้ามแสดงตู้เก็บบัตรลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่อาจหลอกลวงผู้ลงคะแนนให้เชื่อว่าเป็นกล่องรับบัตรอย่างเป็นทางการ
 • ห้ามยุ่งเกี่ยวกับสำเนาผลคะแนนโหวต
 • ห้ามบังคับหรือหลอกลวงบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือให้ผู้ปกครองลงคะแนนเสียงให้หรือคัดค้านผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือวัดผลที่ขัดต่อเจตนาของพวกเขา
 • อย่าทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเมื่อคุณไม่ใช่หนึ่งเดียว
 • นายจ้างไม่สามารถเรียกหรือขอให้พนักงานนำคะแนนเสียงมาทางไปรษณีย์เพื่อไปทำงาน หรือขอให้พนักงานลงคะแนนเสียงในที่ทำงาน ในขณะที่จ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง นายจ้างไม่สามารถแนบเอกสารที่พยายามโน้มน้าวความคิดเห็นทางการเมืองหรือการกระทำของพนักงานของตนได้
 • สมาชิกคณะกรรมการสนธิไม่สามารถพยายามกําหนดว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนลงคะแนนของพวกเขาอย่างไรหรือหากมีการค้นพบข้อมูลนั้นให้เปิดเผยว่าผู้ออกเสียงลงคะแนนลงคะแนนของพวกเขาลงคะแนนเสียงอย่างไร
 • ข้อห้ามเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของกระบวนการลงคะแนนเสียงที่สรุปไว้ข้างต้นมีระบุไว้ในบทที่ 6 ของส่วนที่ 18 แห่งประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐแคลิฟอร์เนีย

หากต้องการดูหรือดาวน์โหลดข้อมูลนี้ในรูปแบบ pdf คลิกที่นี่

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงแต่เนิ่นๆ โปรดติดต่อสำนักงานของเราที่ 1-800-815-2666 หรือส่งอีเมลไปที่ voterinfo@rrcc.lacounty.gov

Icon - Close