Skip to Content

สิทธิสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทุพพลภาพ

Rights for Voters with Specific Needs

กฎหมายคืออะไร?

กฎหมายของรัฐบาลกลางสี่ฉบับมีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงอายุที่มีความต้องการเฉพาะ

บริการ TDD สำหรับผู้ที่หูหนวกและมีความบกพร่องทางการได้ยิน

เรามีเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดสำหรับ TDD พร้อมรับสายโทรศัพท์จากประชาชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เบอร์โทร TDD คือ (800) 815-2666 กด 2

ซีดีบันทึกเสียงอ่านตัวอย่างบัตรลงคะแนน

บันทึกเสียงอ่านตัวอย่างบัตรลงคะแนน คือการบันทึกเสียงอ่านข้อความการเสนอมาตรการต่าง ๆ ของรัฐและของมณฑลที่ถูกพิมพ์ในสมุดตัวอย่างบัตรลงคะแนนในการเลือกตั้งขั้นต้นและการเลือกตั้งทั่วไป ซีดีบันทึกเสียงอ่านนี้จะมีให้บริการก่อนการเลือกตั้งใหญ่ โปรดอีเมลติดต่อ jkeh@rrcc.lacounty.gov เพื่อขอรับซีดีบันทึกเสียงตัวอย่างบัตรลงคะแนน หากต้องการขอรับซีดีบันทึกเสียงอ่านข้อความการเสนอมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ โปรดติดต่อ California Secretary of State (สำนักงานเลขาธิการของรัฐแคลิฟอร์เนีย) หรือติดต่อแผนกข้อมูลการเลือกตั้ง RR/CC ในเมือง Norwalk โทร (800) 815-2666 กด 4 หรือขอรับซีดีจากเทศบาลเมืองที่คุณอยู่ ห้องสมุดของมณฑล และสถาบันอักษรเบรลล์ ซีดีบันทึกเสียงอ่านจะมีพร้อมให้บริการประมาณ 4 สัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง

ประสบการณ์ใหม่การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน

ขณะนี้ศูนย์เลือกตั้งให้ทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นมากกว่าคูหาเลือกตั้ง สำนักงาน RR/CC ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทำให้ประสบกาณ์การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งง่ายมากขึ้นและเข้าถึงได้ วันเลือกตั้งไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่วันเดียวอีกต่อไป ผู้ออกเสียงที่ทุพพลภาพไม่ต้องถูกแยกให้ไปลงคะแนนในคูหาสำหรับผู้พิการ โครงการแก้ปัญหาการออกเสียงลงคะแนนสำหรับทุกคน (VSAP) ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับผู้ออกเสียงทุกคนโดยไม่คำนึงสถานะภาพความพิการ อุปกรณ์ทำเครื่องหมายลงคะแนนให้ประสบการณ์ความเป็นส่วนตัวและเป็นอิสระในการเลือกตั้ง ซึ่งสะดวกและเข้าถึงได้

ข้อมูลการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน

  • ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่ศูนย์เลือกตั้ง โปรดเข้าไปที่เว็บเพจ Vote Center Accessibility(การเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน)
  • บริการการเข้าถึงของผู้ออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์จากทางไกล อนุญาตให้ผู้ออกเสียงสามารถเข้าถึงบัตรลงคะแนนของพวกเขา ตรวจสอบและทำเครื่องหมายลงคะแนนได้พร้อมความเป็นส่วนตัวด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกของพวกเขาเอง
  • บัตรลงคะแนนแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือทางเลือกที่ให้ผู้ออกเสียงสามารถเข้าถึงตัวอย่างบัตรลงคะแนนของพวกเขา ตรวจสอบและทำเครื่องหมายล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์เลือกตั้ง บัตรลงคะแนนแบบปฏิสัมพันธ์ไม่ใช่การเลือกตั้งทางออนไลน์และไม่บันทึกข้อมูลใด ๆ ที่ระบุตัวตนของคุณ หลังจากที่คุณเข้าใช้บัตรลงคะแนนแบบปฏิสัมพันธ์ของคุณ เครื่องหมายลงคะแนนของคุณจะถูกบันทึกในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ส่วนตัวของคุณ

ที่ปรึกษาการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการที่ปรึกษาการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน (VAAC) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2006 เพื่อช่วยสำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑล ในการนำกลยุทธ์ทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ รวมถึงช่วยปรับปรุงการเข้าถึงบริการต่าง ๆ และมีส่วนร่วมวางแผนในขั้นตอนการเลือกตั้งรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขความทุพพลภาพในทุกรูปแบบ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ คณะกรรมการที่ปรึกษาการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของผู้ออกเสียงลงคะแนน

Icon - Close