Skip to Content

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งชุมชน

Community Election Workers

คนงานการเลือกตั้งมีบทบาทสําคัญในการเลือกตั้งและในระบอบประชาธิปไตยของเรา พวกเขาเป็นสมาชิกชุมชนที่เชื่อถือได้ซึ่งช่วยเหลือประสบการณ์การลงคะแนนเสียงด้วยตนเองทั่วทั้ง มลฑล Los Angeles

สนใจที่จะให้บริการชุมชนของคุณ? สมัครเป็นพนักงานการเลือกตั้งวันนี้

คุณสมบัติ

ในการเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งในเขตลอสแองเจลิส คุณต้อง:

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป (เว้นแต่จะเข้าร่วมโครงการพนักงานการเลือกตั้งนักศึกษา)
  • พลเมืองอเมริกันและลงทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในแคลิฟอร์เนียหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมาย

พนักงานการเลือกตั้งสามารถพูดสองภาษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง!

คุณรู้หรือไม่ว่า RR/CC ให้ความช่วยเหลือด้านภาษาสำหรับ 18 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ คุณสามารถช่วยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชนของคุณได้โดยสมัครเป็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง

สมัครตอนนี้

คุณยังสามารถสมัครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือสมัครด้วยตนเองโดยใบสมัครเอกสาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • เข้าร่วมการฝึกอบรมพนักงานการเลือกตั้ง
  • ช่วยเหลือในการเปิด/ปิดศูนย์ออกเสียงลงคะแนน
  • ให้ความช่วยเหลือในการประมวลผลผู้มีสิทธิเลือกตั้งตลอดทั้งวัน
  • ตอบคำถามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • ให้บริการนานถึง 10 วัน

ประโยชน์ของการเป็นพนักงานการเลือกตั้ง

  • มีส่วนสำคัญในกระบวนการประชาธิปไตย
  • รับ $ 100 ในแต่ละวันที่ศูนย์ลงคะแนนเสียง
  • รับ $ 80 สําหรับการปฏิบัติตามข้อกําหนดการฝึกอบรมทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

พนักงานการเลือกตั้งต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำสั่งห้าม ข้อจำกัดที่บังคับใช้กับผู้กระทำความผิดทางเพศที่ลงทะเบียน หรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นใดในการปรากฏตัวในสถานที่ลงคะแนนเสียง และต้องแจ้งให้เคาน์ตี้ทราบทันทีหากไม่ได้รับอนุญาต ให้บริการในสถานที่ลงคะแนนที่ได้รับมอบหมาย

หากคุณต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งโทร (800) 815-2666 ตัวเลือกที่ 7

แหล่งข้อมูล

ดูการฝึกอบรมผู้พิการในการเลือกตั้งของเทศมณฑลแอลเอในภาษามือแบบอเมริกัน

ดูการฝึกอบรมผู้ทุพพลภาพการเลือกตั้งของเทศมณฑลแอลเอพร้อมคำบรรยายหลายภาษา (ดูการตั้งค่าสำหรับภาษาที่มีทั้งหมด)

Icon - Close