Skip to Content

การบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนนให้การบริการจำนวนหนึ่งสำหรับชุมชนต่าง ๆ ในมณฑล Los Angeles เหตุการณ์ที่เป็นที่รู้จักกันคือ :

การผลักดันให้มีการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน

การผลักดันการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนเป็นเหตุการณ์โดยทั่วไปสำหรับทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนน คูหาเลือกตั้งและโต๊ะได้จัดตั้งไว้ที่วันสำคัญในท้องถิ่นในมณฑล Los Angeles เพื่อให้ประชาชนออกเสียงเลือกตั้ง

ทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีคุณสมบัติ 5.9 ล้านคนในมณฑล Los Angeles ได้มีโอกาสลงทะเบียนและรับเอกสารให้ความรู้แก่ผู้ออกเสียงลงคะแนน ตลอดทั้งปีทีมดังกล่าวนี้ได้จัดเหตุการณ์ต่าง ๆ การประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งขณะเดียวกันก็จัดลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนและแจกเอกสารการออกเสียงลงคะแนนไปพร้อมกัน

ทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนนยังคงหาผู้ร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรเพื่อจัดบริการการลงทะเบียนแก่ประชาชนในมณฑล Los Angeles สมาชิกของทีมให้การฝึกอบรม แนะนำและแจกเอกสารแก่กลุ่มผู้สนใจในการจัดให้มีการลงทะเบียนของพวกเขาอีกด้วย

บ่อยครั้งที่สำนักงาน RR/CC ดำเนินงานร่วมกับกลุ่มและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่าง ๆ ดังนี้ :

 • สมาคมผู้เกษียณอายุชาวอเมริกัน (AARP)
 • ศูนย์กฎหมายชาวเอเชียแปซิฟิกอเมริกัน (APALC)
 • สหพันธ์เพื่อความยุติธรรม
 • ศิลปะสำหรับลอสแอนเจลิส
 • ความร่วมมือทั่วไปของรัฐ California
 • โครงการเพื่อความร่วมมือของรัฐ California
 • ชุมชนร่วม
 • ครอบครัวที่ประสบความสำเร็จ (Families That Can)
 • โครงการช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวเพื่อการปรับปรุงด้านเศรษฐกิจและสังคม (Inner City Struggle)
 • ศูนย์ทรัพยากรของชาวเกาหลี
 • สมาคมสตรีผู้ลงคะแนนเสียง
 • สมาคมการเลือกและการแต่งตั้งข้าราชการแห่งชาติของชาวละตินอเมริกัน (NALEO)
 • ไปออกเสียงกัน (Rock the Vote)
 • ผู้ออกเสียงลงคะแนนชาวละตินอเมริกาในสหรัฐฯ (Voto Latino)
 • ศูนย์การพัฒนาชุมชนของชาวไทย

บ่อยครั้งที่สำนักงาน RR/CC ร่วมงานกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังนี้ :

 • แคลิฟอร์เนีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ ที่ Los Angeles (CSULA)
 • แคลิฟอร์เนีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ ที่ Northridge (CSUN)
 • วิทยาลัยอีสต์ลอสแอนเจลิส (ELAC)
 • มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย ที่ Los Angeles (UCLA)
 • มหาวิทยาลัยเซ้าเทิร์นแคลิฟอร์เนีย (USC)

การฝึกอบรมผู้รักษาการนายทะเบียน

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทะเบียนและผู้ออกเสียงลงคะแนน สำนักงาน RR/CC ทำการฝึกอบรมผู้รักษาการนายทะเบียนสำหรับประชาชนและองค์กรที่สนใจเพื่อลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนและดำเนินการร้องเรียน

โครงการนี้เสนอโดยที่สาธารณชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ได้มีการอนุญาตให้บุคคลที่ทำหน้าที่รักษาการเพื่อลงทะเบียนจากที่ใดก็ได้ภายในมณฑล

ชื่อเรื่องที่อบรมจะรวมถึงมาตรการและเทคนิคสำหรับการลงทะเบียนผู้ออกเสียงลงคะแนนที่เหมาะสม ทำการช่วยเหลือผู้เลือกตั้งที่กรอกข้อความในแบบฟอร์มการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว และประมวลกฎหมายการเลือกตั้งของรัฐ California ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดการลงทะเบียน ผู้สมัครจะได้รับสำเนา "คู่มือการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนน" และใบรับรองรักษาการนายทะเบียนในการผ่านโครงการฝึกอบรมเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

การประชุมฝึกอบรมใบรับรองผู้รักษาการนายทะเบียนจัดขึ้นที่สำนักงานนายทะเบียน-ผู้บันทึก/ปลัดเทศมณฑลที่เมือง Norwalk เลขที่ 12400 Imperial Hwy, Norwalk CA, ห้อง 5219

หากท่านหรือองค์กรของท่านสนใจเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้หรือมีคำถามใด โปรดติดต่อ ทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนน (562) 345-8364

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือและความช่วยเหลือของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกและบริการการลงทะเบียนของผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีประสิทธิผลแก่ผู้อยู่อาศัยในมณฑล Los Angeles

พิธีฉลองการเป็นพลเมืองใหม่

ทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนนรู้สึกภูมิใจในการเข้าร่วมพิธีฉลองการเป็นพลเมืองใหม่ในมณฑล Los Angeles และเพื่อเรียนเชิญพลเมืองใหม่ให้ลงทะเบียนเพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

การลงทะเบียนของพลเมืองใหม่เพื่อออกเสียงหลังจากที่การลงทะเบียนได้ปิดลงแล้วจะยังคงมีคุณสมบัติเพื่อออกเสียงในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจัดให้แก่บุคคลที่พิสูจน์การเป็นพลเมืองในการเลือกตั้งที่เป็นทางการในมณฑลซึ่งบุคคลผู้นั้นได้เป็นผู้อยู่อาศัยในมณฑล Los Angeles

หากท่านกำลังจะเข้าร่วมในพิธีการแปลงสัญชาติในอีกไม่ช้านี้ โปรดมองหาเจ้าหน้าที่ของทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนน สำนักงาน RR/CC ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อออกเสียงลงคะแนน เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกของท่านในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนนใหม่และหาคำตอบจากคำถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

การสาธิตเครื่องมือเลือกตั้ง

ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนเป็นครั้งแรกหรือบางคนที่สงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือการออกเสียงในมณฑล Los Angeles การสาธิตเครื่องมือเลือกตั้งสามารถเป็นประโยชน์ดีมาก แม้ว่าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งที่สถานที่เลือกตั้งของท่านสามารถสาธิตการเลือกตั้งอย่างย่อ ๆ ในการใช้เครื่องมือการออกเสียงในวันเลือกตั้งก็ตาม การเรียนรู้วิธีใช้เครื่องบันทึกการออกเสียงล่วงหน้าเป็นวิธีการที่ดี

เพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือการออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ออกเสียงลงคะแนนที่มีคุณสมบัติจะเป็นประโยชน์ในวันเลือกตั้ง ทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนนจะทำการสาธิตการใช้เครื่องมือดังกล่าวโดยตรง

ทีมนี้จะจัดตั้งเครื่องมือเพื่อสาธิตในเหตุการณ์วันสำคัญและที่มีกิจกรรมสาธารณะของชุมชนตามคำขอ

การสาธิตรวมทั้ง:

 • การจัดสถานที่เลือกตั้ง
 • ใช้เครื่องบันทึกการออกเสียงลงคะแนน InkaVote
 • ใช้เครื่องอ่านบัตรลงคะแนนประจำปริมณฑล (PBR)
 • ใช้คูหาบัตรลงคะแนนแบบได้ยินเสียงคำชี้แจง (ABB)

หากท่านหรือองค์กรของท่านร้องขอให้มีการสาธิตเครื่องมือการออกเสียงลงคะแนน กรุณาติดต่อทีมการบริการข้อมูลแก่ชุมชนและผู้ออกเสียงลงคะแนน ที่ (562) 345-8365

Icon - Close