Skip to Content

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Bầu Cử cung cấp một số dịch vụ cho tất cả các cộng đồng ở Quận L.A. Một số buổi tổ chức được nhiều người biết đến là:

Kêu Gọi Ghi Danh Bầu Cử

Các buổi kêu gọi ghi danh bầu cử là loại tổ chức phổ biến nhất của Cộng Đồng và Toán Tiếp Ngoại Bầu Cử. Các phòng và bàn ghi danh được đặt tại những buổi tổ chức địa phương trong Quận L.A. để ghi danh bầu cử cho người dân.

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử giúp cho 5.9 triệu cử tri hợp lệ trong Quận Los Angeles được ghi danh bầu cử và tài liệu hướng dẫn cử tri. Trong suốt cả năm, toán được mời đến rất nhiều buổi tổ chức cộng đồng, buổi hội thảo và diễn đàn là nơi họ giải đáp những thắc mắc liên quan đến kỳ bầu cử đồng thời tổ chức kêu gọi ghi danh bầu cử và phân phát tài liệu bầu cử.

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử luôn luôn tìm cơ hội hợp tác với các nhóm cộng đồng và cơ quan bất vụ lợi để mở rộng khả năng cung cấp các dịch vụ giúp người dân Quận Los Angeles ghi danh. Các thành viên trong toán giúp huấn luyện, hướng dẫn và cung cấp tài liệu cho các nhóm quan tâm đến việc tổ chức những buổi kêu gọi ghi danh của riêng họ.

RR/CC thường xuyên làm việc với các nhóm cộng đồng và cơ quan bất vụ lợi sau đây:

 • Hội Người Mỹ Hồi Hưu (AARP)
 • Trung Tâm Pháp Lý Người Mỹ Gốc Á Thái Bình Dương (APALC)
 • Liên Minh vì Công Lý
 • Hội Nghệ Thuật của L.A.
 • California Common Cause
 • Dự Án Tham Gia của California
 • Liên Minh Cộng Đồng
 • Families That Can
 • Inner City Struggle
 • Trung Tâm Trợ Giúp Người Đại Hàn
 • Liên Đoàn Nữ Cử Tri
 • Hiệp Hội Quốc Gia Viên Chức Dân Cử và Bổ Nhiệm Người La Tinh (NALEO)
 • Rock the Vote
 • Voto Latino
 • Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Thai

RR/CC thường xuyên làm việc với các viện giáo dục cấp đại học sau đây:

 • Trường California State University, Los Angeles (CSULA)
 • Trường California State University, Northridge (CSUN)
 • Trường Đại Học East Los Angeles (ELAC)
 • Trường University of California, Los Angeles (UCLA)
 • Trường University of Southern California (USC)

Huấn Luyện Phụ Tá Ghi Danh

Để phát huy và khích lệ việc ghi danh bầu cử, RR/CC tổ chức huấn luyện Phụ Tá Ghi Danh cho người dân và tổ chức quan tâm để giúp cử tri ghi danh và tổ chức các buổi kêu gọi ghi danh.

Chương trình này cung cấp miễn phí cho công chúng. Các phụ tá ghi danh được phép ghi danh cho cử tri ở bất cứ nơi nào trong quận.

Các chủ đề sẽ bao gồm những phương pháp và kỹ thuật thích hợp để ghi danh cho cử tri, giúp cử tri điền vào đơn ghi danh bầu cử, và những điều quan trọng trong Bộ Luật Bầu Cử California liên quan đến những đòi hỏi về việc ghi danh. Người tham dự sẽ được nhận “Sách Hướng Dẫn Ghi Danh Cho Bầu Cử” và Giấy Chứng Nhận Phụ Tá Ghi Danh Bầu Cử sau khi hoàn tất thành công chương trình huấn luyện trong một tiếng rưỡi.

Các buổi Huấn Luyện Có Cấp Giấy Chứng Nhận Phụ Tá Ghi Danh được tổ chức tại Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận ở Norwalk tại số 12400 Imperial Hwy, Norwalk CA, Phòng 5219.

Nếu quý vị hay cơ quan của quý vị muốn tham gia chương trình huấn luyện miễn phí này hay có bất cứ điều gì thắc mắc, xin liên lạc với ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tại số (562) 345-8364.

Xin cám ơn sự hợp tác và giúp đỡ của quý vị cho những nỗ lực của chúng tôi để cung cấp dịch vụ ghi danh bầu cử thuận tiện và hiệu quả cho người dân Quận Los Angeles.

Lễ Tuyên Thệ Công Dân Mới

Toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử hãnh diện được thường xuyên tham dự các buổi lễ nhập tịch trong Quận Los Angeles để chào đón các công dân mới ghi danh bầu cử.

Công dân mới nếu ghi danh bầu cử sau khi thời hạn ghi danh đã kết thúc vẫn được hợp lệ để bỏ phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới miễn là người đó trình bằng chứng về tình trạng công dân của mình cho nhân viên bầu cử quận và xác nhận rằng họ là cư dân thường trú trong Quận Los Angeles.

Nếu quý vị sắp tham dự buổi lễ nhập tịch, hãy tìm xem nhân viên Tiếp Ngoại Cộng Đồng và Bầu Cử của RR/CC ở đâu. Quý vị có thể ghi danh bầu cử, tìm hiểu về những sự chọn lựa của mình trong tư cách là cử tri mới và được giải đáp những thắc mắc của quý vị về việc bầu cử.

Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Dụng Cụ Bầu Cử

Cho dù quý vị là cử tri bỏ phiếu lần đầu hay là người vẫn luôn luôn thắc mắc về dụng cụ bầu cử ở Quận Los Angeles, buổi hướng dẫn về cách sử dụng dụng cụ bầu cử có thể rất hữu ích. Mặc dù các nhân viên phòng phiếu tại phòng phiếu sẽ có thể hướng dẫn ngắn gọn cho quý vị về cách sử dụng dụng cụ bầu cử vào Ngày Bầu Cử, nhưng tốt nhất là quý vị nên tìm hiểu trước cách sử dụng máy bầu cử.

Để giúp cử tri hợp lệ làm quen với dụng cụ bầu cử mà họ sẽ sử dụng vào Ngày Bầu Cử, toán Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tổ chức theo định kỳ các buổi hướng dẫn thực tế về cách sử dụng dụng cụ này.

Khi có yêu cầu, toán sẽ sắp đặt và hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ bầu cử tại các buổi tổ chức công cộng và diễn đàn cộng đồng.

Buổi hướng dẫn gồm có:

 • Cách sắp đặt trong phòng phiếu
 • Cách sử dụng máy bầu cử InkaVote
 • Cách sử dụng Máy Đọc Lá Phiếu (PBR)
 • Cách sử dụng Phòng Bầu Lá Phiếu Bằng Âm Thanh (ABB)

Nếu quý vị hoặc cơ quan của quý vị yêu cầu hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ bầu cử, xin liên lạc với ban Tiếp Ngoại Cộng Đồng & Bầu Cử tại số (562) 345-8365.

Icon - Close