Skip to Content

Trung Tâm Thử Nghiệm Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người (VSAP)

new ballot marking device


Khám Phá Trải Nghiệm Mới về Bỏ Phiếu tại một Trung Tâm Thử Nghiệm VSAP

Cách thức và nơi mà quý vị bỏ phiếu vào năm 2020 sẽ sớm thay đổi

Làm quen với trải nghiệm mới về bỏ phiếu của Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người (VSAP) tại một trong các Trung Tâm Thử Nghiệm của chúng tôi.

Các Trung Tâm Thử Nghiệm sẽ được mở cửa thường xuyên vào các ngày trong tuần và cả cuối tuần. Bất cứ ai cũng có thể ghé thăm một Trung Tâm Thử Nghiệm để dùng thử Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) mới hoàn toàn dễ tiếp cận và xem trước Danh Sách Cử Tri dạng Điện Tử.

Chúng tôi sẽ tổ chức 10 Trung Tâm Thử Nghiệm trên khắp Quận Los Angeles trên cơ chế luân phiên cho đến hết tháng Giêng năm 2020.

Nếu quý vị quan tâm đến việc tổ chức thuyết trình thông tin về VSAP (Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người) hoặc muốn thử nghiệm một BMD (Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu) xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại outreach@rrcc.lacounty.govdemo center locator tool


Những Gì Đang Thay Đổi

Vào năm 2020, Quận sẽ giới thiệu hệ thống bầu cử mới, Giải Pháp Bầu Cử cho Mọi Người. Hệ thống này được thiết kế theo cách tùy chỉnh chỉ dành cho cử tri Quận L.A. - hãy xem:

Vote Center BMD

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Những lợi ích của công nghệ cho một trải nghiệm bỏ phiếu dễ dàng và dễ tiếp cận - với một lá phiếu bằng giấy.
Tìm hiểu thêm

Vote Center ISB

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác

Một phương cách thuận tiện để tăng tốc tiến trình bỏ phiếu cho phép cử tri thực hiện các lựa chọn của họ trước khi đến một trung tâm bầu cử.
Tìm hiểu thêm

Vote Center ePollbook

Danh Sách Cử Tri Dạng Điện Tử

Một phương cách hiện đại để làm thủ tục vào cửa và cập nhật sự ghi danh của quý vị tại bất cứ trung tâm bầu cử nào trong Quận.
Tìm hiểu thêmNói với Cộng Đồng Của Quý Vị

Tải xuống và phân phối các tài liệu dưới đây đến cộng đồng của quý vị!

Icon - Close