Skip to Content

Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Nhân Viên Quận

County Election Workers

Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Nhân Viên Quận (CEEWP) cung cấp một trải nghiệm học tập độc đáo và cơ hội để phục vụ cộng đồng của chúng ta bên ngoài các vai trò truyền thống của dịch vụ được cung cấp tại các ban ngành hiện tại của nhân viên. Với sự chấp thuận của Chương trình cho phép sự “tái phân công" các nhân viên của Quận (với sự chấp thuận của người giám sát của họ) đến RR/CC trong quá trình phân công nhân viên bầu cử của họ.

Làm Thế Nào để Nộp Đơn

Các nhân viên của quận nên liên lạc với chúng tôi ở số (213) 374-3887 hoặc gửi email tới countyelectionworker@rrcc.lacounty.gov để biết cách nộp đơn.

Vai Trò và Trách Nhiệm

Nhân Viên Bầu Cử của Quận có trách nhiệm chỉ huy và/hoặc tham gia vào tất cả các hoạt động bầu cử tại Trung Tâm Bầu Cử. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn đến:

  • Mở và đóng địa điểm Trung Tâm Bầu Cử
  • Hỗ trợ cử tri và báo cáo các vấn đề
  • Giao phiếu bầu hàng ngày đến Trung Tâm Chuyển Tiếp
  • Chỉ định các vị trí và vai trò (Chỉ Huy)
  • Thiết lập thời khoá biểu nghỉ giải lao (Chỉ Huy)

Bù Đắp và Yêu cầu

Nhân viên của Quận sẽ nhận được tiền lương bình thường, CỘNG giờ phụ trội hoặc giờ trả bù cho những giờ làm việc ngoài các ngày làm việc hoặc tuần làm việc theo thông lệ.

Các yêu cầu của Nhân Viên Bầu Cử sẽ khác nhau tùy theo vai trò được giao.

Trưởng Trung Tâm Bầu Cử và Trợ Lý Trưởng

  • Tham gia khóa đào tạo trực tiếp kéo dài 1 ngày (8 tiếng mỗi ngày)
  • Hoàn thành khóa đào tạo 3 tiếng trực tuyến (phải hoàn thành trước khi tham gia khóa đào tạo trực tiếp)
  • Hoàn thành cuộc kiểm tra 3 tiếng trước của TrungTâm Bầu Cử được chỉ định

Thư Ký Trung Tâm Bầu Cử

  • Tham gia khóa đào tạo trực tiếp kéo dài 3 tiếng
  • Hoàn thành khóa đào tạo trực tuyến 3 tiếng (phải hoàn thành trước khi tham gia khóa đào tạo trực tiếp)

Nguồn Lực

Xem Cách Trở Thành Nhân Viên Bầu Cử của Quận ở Quận L.A.

Xem Khoá Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu Cử của Quận L.A. bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ.

Xem Khoá Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu cử của Quận L.A. với các phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ (xem cài đặt cho tất cả các ngôn ngữ có sẵn).

Thông Tin Quan Trọng Về Nhân Viên Bầu Cử

Nhân Viên Bầu Cử Tình Nguyện phải tuân thủ các hạn chế pháp lý đặt ra đối với họ bao gồm nhưng không giới hạn đến, các lệnh cấm, các hạn chế áp dụng đối với tội phạm tình dục đã đăng ký hoặc bất kỳ lệnh cấm hoặc giới hạn nào khác đối với sự hiện diện của họ tại các địa điểm bỏ phiếu và phải thông báo cho Quận ngay lập tức nếu họ bị cấm từ việc phục vụ tại địa điểm bỏ phiếu được chỉ định của họ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp của Nhân Viên Quận về Nhân Viên Bầu Cử

Các thắc mắc dưới đây cho những câu hỏi thường gặp nhất của Nhân Viên Quận về việc trở thành Nhân Viên Bầu Cử.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có cần phải đăng ký để phục vụ mặc dù tôi đã được ban ngành của mình đề cử không?

Tất cả Nhân Viên Bầu Cử là Nhân Viên Quận (CEEWs) phục vụ như Nhân Viên Bầu Cử sẽ cần phải đăng ký trực tuyến để hỗ trợ ban ngành của chúng tôi trong việc sắp xếp và theo dõi. Liên kết về đăng ký sẽ được cung cấp bởi ban ngành của quý vị.

Tôi sẽ được chỉ định phục vụ ở đâu?

Các CEEW sẽ được chỉ định phục vụ tại một Trung Tâm Bầu Cử gần nhà hoặc địa điểm làm việc của họ, hoặc (nếu muốn) ở bất kỳ đâu trong Quận Los Angeles, nếu cần.

Tôi có cần phục vụ tất cả các ngày được chỉ định không?

Các CEEW được trông đợi sẽ phục vụ toàn bộ nhiệm vụ của Trung Tâm Bầu Cử của họ. Điều rất quan trọng là tất cả các Trung Tâm Bầu Cử phải có đủ nhân viên bầu cử để hỗ trợ cử tri mọi lúc. Do đó, chúng tôi không thể sắp xếp một phần của các ngày làm việc hoặc lịch trình.

Tôi có được bù đắp vì đã làm việc quá ngày làm việc hoặc tuần làm việc bình thường không?

Các CEEW sẽ được trả lương bình thường, CỘNG giờ phụ trội hoặc giờ trả bù cho những giờ làm việc ngoài ngày làm việc/tuần làm việc bình thường.

Các CEEW có được phép tham gia khóa đào tạo về Bầu Cử trong giờ làm việc bình thường không?

Các CEEW phải tham gia khóa đào tạo trực tiếp bắt buộc và hoàn thành các phần đào tạo trực tuyến trong giờ làm việc bình thường. Đào tạo trực tuyến phải được hoàn thành trước khi tham gia đào tạo trực tiếp.

Tôi không thể tham gia lớp đào tạo trực tiếp đã lên lịch của mình. Tôi có thể lên lịch lại không?

Các lớp đào tạo trực tiếp rất hạn chế. Chúng tôi rất mong quý vị tham gia lớp đào tạo theo lịch trình. Nếu quý vị bỏ lỡ lớp học đã lên lịch của mình, sẽ có thể không còn bất kỳ lớp học nào trống để quý vị tham gia (hoặc lớp học gần nơi quý vị.) Nếu quý vị hoàn toàn không thể tham dự, vui lòng gửi email cho văn phòng của chúng tôi theo địa chỉ countyelectionworker@rrcc.lacounty.gov và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ quý vị trong việc tìm kiếm một lớp học khác.

Làm cách nào để tôi truy cập khóa đào tạo trực tuyến?

Có thể tìm thấy liên kết đến khóa đào tạo trực tuyến kéo dài 3 tiếng bằng cách nhấp vào tab Đào Tạo của Cổng Thông Tin Nhân Viên Bầu Cử của quý vị. Quý vị cũng sẽ tìm thấy tên người dùng và mật khẩu của quý vị cho khóa đào tạo trực tuyến ở góc trên bên phải của trang đó. Nhấp vào liên kết, nhập tên người dùng và mật khẩu của quý vị, và quý vị sẽ được quyền truy cập.

Tôi sống bên ngoài Quận Los Angeles, tôi có thể tham gia vào Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Nhân Viên Quận (CEEWP) hay không?

Được, Nếu quý vị là nhân viên Quận Los Angeles được đề cử tham gia, quý vị có thể tham gia CEEWP ngay cả khi thực tế quý vị sống bên ngoài Quận Los Angeles, miễn là quý vị phục vụ tại một trung tâm bầu cử trong Quận Los Angeles.

Nếu tôi phục vụ với tư cách là Nhân Viên Bầu Cử ở một quận khác, tôi có được trả lương bình thường không?

Việc tham gia CEEWP CHỈ áp dụng cho Nhân Viên Quận Los Angeles được đề cử làm Nhân Viên Bầu Cử tại Quận Los Angeles. Chính sách của chúng tôi không phải là trả lương cho Nhân Viên Bầu Cử phục vụ bên ngoài Quận Los Angeles.

Tôi có thể yêu cầu thay đổi địa điểm của mình khi tôi đã được chỉ định đến một trung tâm bầu cử không?

Do các hướng dẫn nghiêm ngặt và kế hoạch chiến lược đi vào vị trí, rất khó để phân công lại Nhân Viên Bầu Cử đến một trung tâm bầu cử khác. Tuy nhiên, nếu quý vị có tình tiết giảm nhẹ xung quanh yêu cầu của mình, vui lòng gửi email tới countyelectionworker@rrcc.lacounty.gov và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết cho quý vị.

Người giám sát của tôi sẽ xác minh rằng tôi đã phục vụ trong Ngày Bầu Cử như thế nào?

Nếu người giám sát của quý vị yêu cầu bằng chứng về dịch vụ, vui lòng yêu cầu một Bằng Chứng về Dịch Vụ có chữ ký từ Trưởng Trung Tâm Bầu Cử tại địa điểm Trung Tâm Bầu Cử của quý vị.

Tôi phải liên lạc với ai Nếu tôi không có mặt để phục vụ do tình huống khẩn cấp hợp lệ và cần phải hủy bỏ?

Nếu quý vị không còn khả năng phục vụ do tình huống khẩn cấp hợp lệ, vui lòng liên lạc với văn phòng của chúng tôi càng sớm càng tốt qua số điện thoại (562) 462-2023 hoặc gửi email đến countyelectionworker@rrcc.lacounty.gov

Biện pháp phòng ngừa liên quan đến COVID-19 có được thực thi không?

Tất cả các hướng dẫn của DPH (Sở Y Tế Công Cộng) bắt buộc sẽ được áp dụng, điều này bao gồm việc cung cấp PPE (Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân), bao gồm các vật liệu khử trùng để bảo đảm các trung tâm bầu cử được giữ an toàn và vệ sinh trong suốt thời gian bỏ phiếu và Ngày Bầu Cử.

county-employee-pollworker

County Employees Can Apply Online to be a Pollworker Today!

The L.A. County Employee Pollworker Program (CPP) was developed in response to a nationwide pollworker shortage. The program enables County employees to serve on Election Day as a pollworker while still earning their regular daily salary. Approved as a permanent program in 2001 by the Board of Supervisors, the CPP has grown every year and has proven to be a great success. 

Resources
Icon - Close