Skip to Content

Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh

Student Election Workers

Chương Trình Nhân Viên Bầu cử cho Học Sinh của Quận Los Angeles cung cấp cho các học sinh trung học cơ hội thú vị để phục vụ với tư cách là Nhân Viên Bầu Cử trong các cuộc bầu cử Quận Los Angeles.

Các học sinh tham gia sẽ nhận được một khoản phụ cấp cho dịch vụ của họ cùng với phần giới thiệu thực hành tuyệt vời về quy trình dân chủ.

Các Yêu Cầu Đòi Hỏi

Các học sinh có quan tâm phải đáp ứng các yêu cầu sau để tham gia với tư cách là một nhân viên bầu cử học sinh:

 • Tính đến thời điểm bầu cử phải từ 16 tuổi trở lên
 • Phải đang theo học tại một cơ sở giáo dục trung học tư thục hoặc trung học công lập (Trung Học Phổ Thông)
 • Công Dân Hoa Kỳ hoặc Thường Trú Nhân Hợp Pháp (Người Có Thẻ Xanh) của Hoa Kỳ
 • Học lực tốt: G.P.A. (Điểm Trung Bình) từ 2.5 trở lên
 • Phải có sự đồng ý của giáo viên và phụ huynh

Nộp Đơn để trở thành Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh

Đầu tiên, Mẫu Chấp Thuận phải được hoàn thành với chữ ký của học sinh đủ điều kiện, phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh, và giáo viên hoặc cố vấn của học sinh. Tải xuống bản sao của Mẫu Chấp Thuận.

Thứ nhì, đính kèm Mẫu Chấp Thuận vào đơn đăng ký trực tuyến (liên kết bên dưới).

Hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến:

NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ

Trách Nhiệm của Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh

 • Tham dự huấn luyện
 • Hỗ trợ với việc mở và đóng Trung Tâm Bầu Cử
 • Hỗ trợ việc giúp đỡ cử tri trong suốt ngày

Lợi Ích của việc Trở Thành Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh

 • Đạt được tín dụng học tập về dịch vụ/phục vụ cộng đồng
 • Giới thiệu thực tiễn về quy trình dân chủ
 • Biểu lộ tuyệt vời trên các đơn xin học bổng/đại học và sơ yếu lý lịch
 • Kiếm được $100 cho mỗi ngày phục vụ tại Trung Tâm Bầu Cử
 • Kiếm được $80 khi tham gia khóa đào tạo Nhân Viên Bầu Cử

Nguồn Lực

Xem Cách Trở Thành Nhân Viên Bầu Cử của Quận ở Quận L.A.

Xem Khoá Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu Cử của Quận L.A. bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ.

Xem Khoá Đào Tạo cho Người Khuyết Tật về Bầu cử của Quận L.A. với các phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ (xem cài đặt cho tất cả các ngôn ngữ có sẵn).

Để biết thêm thông tin về Chương Trình Nhân Viên Bầu Cử cho Học Sinh, hãy gọi cho chúng tôi ở số (213) 374-3869 hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ studentelectionworker@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close