Skip to Content

Bỏ Phiếu Trực Tiếp

Vote In Person

Thông Tin Trung Tâm Bầu Cử

Các cử tri ở Quận Los Angeles có quyền lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp tại một Trung Tâm Bầu Cử tham gia nào trong cuộc bầu cử sắp tới.

Các Trung Tâm Bầu Cử cung cấp các tính năng hiện đại để giúp việc bỏ phiếu an toàn, dễ dàng và thuận tiện. Các Trung Tâm Bầu Cử cũng đóng vai trò như một địa điểm đặt Thùng Nhận Phiếu Bầu bằng Thư - không cần chờ đợi, chỉ cần bỏ lá phiếu đã bầu của quý vị ở phía trước.


Bỏ Phiếu Trực Tiếp An Toàn

Sức khỏe và sự an toàn của quý vị là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các Trung Tâm Bầu Cử sẽ tuân theo các nguyên tắc về an toàn và sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như:

 • Cử tri được khuyến khích đeo khẩu trang trong khi xếp hàng hoặc bỏ phiếu
 • Lau và vệ sinh tất cả các bề mặt và các Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu sau mỗi cử tri
 • Giãn Cách Xã Hội

Kế Hoạch Bầu Cử An Toàn


Tăng tốc độ Thủ Tục Vào Cửa của Quý Vị tại Trung Tâm Bầu Cử

Giảm thời gian làm thủ tục tại Trung Tâm Bầu Cử bằng cách quét Mã Đăng Ký Nhanh của quý vị.

Sau khi nhập thông tin cá nhân của quý vị, mã đăng ký (mã vạch) duy nhất của quý vị sẽ xuất hiện dưới thông tin ghi danh của quý vị. Xuất trình mã của quý vị cho Nhân Viên Bầu Cử khi đến Trung Tâm Bầu Cử để làm thủ tục ngay lập tức.

Mã Đăng Ký Nhanh của quý vị cũng được in trên Bưu Thiếp Trung Tâm Bầu Cử và Lá Phiếu Mẫu của quý vị đã được gửi qua đường bưu điện. Quý vị cũng có thể mang một trong hai bản in ra giấy đó đến Trung Tâm Bầu Cử.


Bỏ Phiếu Sớm tại Trụ Sở Chính Norwalk

Trụ Sở Chính Norwalk được sẵn sàng để bỏ phiếu sớm 29 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Cử tri có thể chọn bỏ phiếu trực tiếp hoặc nộp phiếu bầu đã hoàn tất của họ tại Thùng Nhận Phiếu ở phía bắc của tòa nhà (đối diện với Imperial Highway).

Tất cả các cử tri nên chuẩn bị để tuân thủ tất cả các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19. Các cử tri được khuyến khích đeo khẩu trang trong khi xếp hàng hoặc bỏ phiếu.

Trụ Sở Chính Norwalk

12400 Imperial Highway, Room 3201
Norwalk, CA 90650

Nghiêm Cấm Vận Động Tranh Cử!

Các Vi Phạm Có Thể Dẫn Đến Việc Phạt Tiền và/hoặc Phạt Tù

Nơi đâu?

 • Trong phạm vi sát cận của một người đang xếp hàng bỏ phiếu của họ hoặc trong vòng 100 feet (bộ Anh) tính từ lối vào của một địa điểm bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu ở lề đường hoặc thùng nhận phiếu, các hoạt động sau đây đều bị cấm.

Những hoạt động nào bị cấm?

 • KHÔNG yêu cầu một người nào bỏ phiếu tán thành hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu.
 • KHÔNG trưng bày tên, hình ảnh hoặc biểu tượng của ứng cử viên nào.
 • KHÔNG chặn quyền tiếp cận đến hoặc đi qua gần bất kỳ thùng bỏ phiếu nào.
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin bằng âm thanh nào nhằm tán thành hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu sát cận bất kỳ địa điểm bỏ phiếu, trung tâm bầu cử hoặc thùng bỏ phiếu nào.
 • KHÔNG lưu hành bất kỳ kiến nghị nào, bao gồm cả về đề xuất, trưng cầu ý kiến, bãi nhiệm hoặc đề cử ứng cử viên.
 • KHÔNG phân phối, trưng bày hoặc mặc bất kỳ quần áo nào (mũ, áo, bảng hiệu, nút, nhãn dán) có tên, hình ảnh, biểu tượng của ứng cử viên và/hoặc ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ ứng cử viên hoặc dự luật nào trên lá phiếu.
 • KHÔNG trưng bày thông tin hoặc nói chuyện với một cử tri nào về việc hội đủ điều kiện bỏ phiếu của cử tri.
 • Các lệnh cấm vận động tranh cử tóm tắt ở trên được quy định trong Điều 7 của Chương 4 của Phần 18 của Bộ Luật Bầu Cử California.

Nghiêm cấm Phá Hỏng Quy Trình Bỏ Phiếu!

Các Vi Phạm Có Thể Dẫn Đến Việc Phạt Tiền và/hoặc Phạt Tù

Những hoạt động nào bị cấm?

 • KHÔNG can phạm hoặc ráng thử gian lận bầu cử.
 • KHÔNG cung cấp bất kỳ hình thức bồi thường hoặc hối lộ nào, dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào nhằm xúi giục hoặc cố gắng lôi kéo một người nào để bỏ phiếu hoặc từ chối bỏ phiếu.
 • KHÔNG bỏ phiếu bất hợp pháp
 • KHÔNG cố gắng bỏ phiếu hoặc hỗ trợ người khác bỏ phiếu khi không có quyền bỏ phiếu.
 • KHÔNG tham gia vào vận động tranh cử; chụp ảnh hoặc ghi lại cảnh một cử tri ra vàophòng phiếu; hoặc cản trở lối đi vào, đi ra hoặc nơi đậu xe.
 • KHÔNG thách thức quyền bầu cử của một người hoặc ngăn cản cử tri nào bỏ phiếu; trì hoãn quá trình bỏ phiếu; hoặc khuyến cáo gian dối cho bất kỳ người nào rằng người đó không đủ điều kiện bỏ phiếu hoặc không được đăng ký bỏ phiếu.
 • KHÔNG cố gắng xác định xem một cử tri đã bỏ phiếu của họ như thế nào.
 • KHÔNG sở hữu hoặc dàn xếp cho ai đó sở hữu một khẩu súng trong vùng sát cận củamột địa điểm bỏ phiếu, với một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG xuất hiện hoặc dàn xếp để một người nào đó xuất hiện trong đồng phục của cảnh sát, bảo vệ hoặc nhân viên an ninh ở khu vực sát cận địa điểm bỏ phiếu, với một số trường hợp ngoại lệ.
 • KHÔNG làm xáo trộn hoặc can thiệp vào bất kỳ thành phần nào của hệ thống bỏ phiếu.
 • KHÔNG không làm giả, giả mạo hoặc làm xáo trộn kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG sửa đổi kết quả của một cuộc bầu cử.
 • KHÔNG giả mạo, phá hủy hoặc thay đổi bất kỳ danh sách phòng phiếu, lá phiếu chính thức hoặc thùng chứa phiếu bầu nào.
 • KHÔNG trưng bày bất kỳ thùng thu thập phiếu bầu không chính thức nào mà có thể đánh lừa cử tri tin rằng đó là thùng thu thập phiếu bầu chính thức.
 • KHÔNG giả mạo hoặc can thiệp vào bản sao kết quả của phiếu bầu.
 • KHÔNG ép buộc hoặc lừa dối một người không biết đọc hoặc một người lớn tuổi bỏphiếu tán thành hoặc chống lại một ứng cử viên hoặc dự luật nào trái với ý định của họ.
 • KHÔNG hành động như một nhân viên bầu cử khi quý vị không phải là một.
 • NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG không thể yêu cầu hoặc hỏi nhân viên của mı̀nh mang lá phiếu bầu bằng thư của họ đến nơi làm việc hoặc yêu cầu nhân viên của mı̀nh bỏ phiếu của họ tại nơi làm việc. Tại thời điểm thanh toán tiền lương, tiền công, người sử dụng lao động không được gửi kèm các tài liệu cố gắng gây ảnh hưởng đến quan điểm chính trị hoặc hành động của nhân viên của mı̀nh.
 • CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG KHU BẦU CỬ không thể cố gắng xác định cách một cử tri đã bỏ phiếu của họ hoặc tiết lộ cách một cử tri đã bỏ phiếu của họ nếu thông tin đó được phát hiện.
 • Các điều cấm đối với hoạt động liên quan đến việc phá hỏng quá trình bỏ phiếu tóm tắt ở trên được quy định trong Chương 6 của Phần 18 của Bộ Luật Bầu Cử California

Để xem hoặc tải xuống thông tin này ở bản định dạng pdf, hãy nhấp vào đây.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc cần hỗ trợ trong việc bỏ phiếu sớm, vui lòng gọi văn phòng của chúng tôi ở số 1-800-815-2666 hoặc gửi email tới voterinfo@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close