Skip to Content

Trở thành Trung tâm Bỏ phiếu

Vote Center Recruitment

Yêu cầu của Trung tâm Bỏ phiếu

Quận LA đang tích cực tuyển dụng các tòa nhà công cộng và tư nhân để làm Trung tâm Bỏ phiếu cho Cuộc Tổng tuyển cử Tháng 11 năm 2020 sắp tới. Nếu bạn sở hữu, quản lý hoặc biết về một tài sản hoàn hảo để bỏ phiếu thì chúng tôi muốn kết nối với bạn!

Cam kết thời gian

 • Phải khả dụng tối đa 14 ngày liên tục (bao gồm thiết lập, thời gian bỏ phiếu và phân tích)
 • Phải mở cửa từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối (có thể muộn hơn vào Ngày bầu cử để cho phép cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu)

Kích cỡ phòng

Yêu cầu không gian tối thiểu để hoạt động như một trung tâm Bỏ phiếu là 2.200 bộ vuông (sq ft). Tùy thuộc vào quy mô của cơ sở, chúng tôi sẽ phân bổ các Thiết bị Đánh dấu Phiếu như sau:

 • 2.200 sq ft = 15-20 Thiết bị Đánh dấu Phiếu bầu
 • 3.100 sq ft = 25 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 3.800 sq ft = 30 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 4,150 sq ft = 35 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 4.800 sq ft = 40 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 5,600 sq ft = 45 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 5,650 sq ft = 50 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 6,200 sq ft = 55 thiết bị đánh dấu phiếu
 • 6,350 sq ft = 60 thiết bị đánh dấu phiếu

Khả năng tiếp cận

 • Lối đi bộ thuận tiện đến phòng Trung tâm Bỏ phiếu
 • Chỗ đậu xe có thể sử dụng cho cử tri khuyết tật (hoặc khả năng không có chỗ đậu xe)

Đánh giá địa điểm

Tất cả các tòa nhà tiềm năng sẽ trải qua quá trình đánh giá địa điểm hoàn chỉnh để đảm bảo tòa nhà hoặc tài sản đáp ứng tất cả các yêu cầu về khả năng tiếp cận, dữ liệu và điện năng cần thiết để vận hành Trung tâm Bỏ phiếu và mang lại trải nghiệm bỏ phiếu tốt nhất. Các địa điểm có kết nối internet có hệ thống dây cứng sẽ được ưu tiên hơn.

Liên hệ chúng tôi

Get started and contact us directly by emailing VoteCenters@rrcc.lacounty.gov.


Vote Center Recruitment Resources

Icon - Close