Skip to Content

Vote Pins

Quan sát phòng phiếu  là những người quan tâm đến thủ tục bầu cử và được quyền quan sát các hoạt động tại phòng phiếu trong giờ bỏ phiếu. Tuy nhiên, quan sát phòng phiếu không được làm gián đoạn tiến trình bỏ phiếu hay can thiệp vào quyền bỏ phiếu kín mật của cử tri. Quan sát phòng phiếu thường đại diện cho các ứng cử viên, chương trình vận động chính trị và/hoặc các cơ quan.

Muốn biết thêm chi tiết về quan sát phòng phiếu, hoạt động bỏ phiếu và truyền thông tại phòng phiếu, hãy đọc Sách Hướng Dẫn dành cho Quan Sát Phòng Phiếu.

Những Hướng Dẫn về Quan Sát Phòng Phiếu

 1. Việc quan sát bắt đầu từ khi phòng phiếu mở cửa lúc 7 giờ sáng. Quan sát viên phải đến ghi tên với trưởng phòng phiếu. (E.C. § 14221)
 2. Công việc của quý vị là quan sát các thủ tục. Cấm không được đụng vào hoặc dính dáng gì đến bất cứ lá phiếu hay tài liệu bầu cử nào.
 3. Những hành động của quan sát viên không được can thiệp vào việc bỏ phiếu của cử tri hoặc làm cho cử tri cảm thấy như bị đe dọa. Nếu hành động của quý vị bị xem như là đe dọa cử tri hoặc gây cản trở việc bỏ phiếu quý vị sẽ bị yêu cầu rời khỏi phòng phiếu. (E.C. § 18370, 18540, 18541)

 4. Quan sát viên không được đặt câu hỏi với bất cứ cử tri nào ở trong hoặc trong vòng 100 feet từ phòng phiếu. (E.C. § 14240)
 5. Những thắc mắc về các thủ tục phải do trưởng phòng phiếu đảm trách. Quan sát viên phải báo với trưởng phòng phiếu khi đi nghỉ giải lao và khi ra về vào buổi tối.
 6. Nếu quý vị tin rằng những thủ tục quy định đang không được tuân theo, hãy báo cáo với trưởng phòng phiếu và dùng Bản Ghi Báo Cáo Của Quan Sát Viên để ghi lại sự việc bao gồm số của khu bầu cử, số nhóm, giờ xảy ra sự việc đó và những chi tiết khác liên quan đến vấn đề đó.
 7. 6. Quan sát viên không được:
  • Đụng vào bất cứ tài liệu bầu cử hoặc dụng cụ nào hay ngồi vào bàn làm việc của nhân viên.
  • Nói chuyện với cử tri (trong vòng 100 feet từ lối ra vào của phòng phiếu) về việc bỏ phiếu, hay nói chuyện với cử tri về tình trạng hợp lệ bầu cử của người đó.
  • Trưng bày bất cứ tài liệu bầu cử nào hoặc đeo phù hiệu, nút in quảng cáo hay mặc y phục để vận động bầu cử.
  • Mặc đồng phục của cảnh sát, vệ sĩ riêng hoặc nhân viên an ninh.
  • Dùng điện thoại di động, máy nhắn tin, hay máy liên lạc hai chiều trong phòng phiếu và/hoặc trong phạm vi 100 feet từ lối ra vào phòng phiếu.
  • Dùng điện thoại, máy điện toán hoặc phương tiện khác tại phòng phiếu hay ở trung tâm kiểm phiếu.
  • Đụng chạm vào nhân viên bầu cử.
  • Ăn uống trong phòng phiếu.
  • Nói chuyện với nhân viên khu bầu cử trong khi họ đang làm việc với cử tri/lá phiếu.
  • Trợ giúp công việc tại bất cứ phòng phiếu nào.
 8. An toàn lá phiếu và bảo vệ các tài liệu bầu cử quan trọng là mối quan tâm hàng đầu. Nếu các nhân viên bầu cử cho rằng có người quan sát xâm phạm phòng phiếu, người đó sẽ được yêu cầu rời đi ngay.

Để tìm hiểu về việc quan sát tại Trụ Sở Trung Tâm Kiểm Phiếu ở Norwalk, tham khảo Kế Hoạch Ban Quan Sát Bầu Cử trong phần Những Kỳ Bầu Cử Sắp Tới.

Icon - Close