Skip to Content

TRACCER (Track Registrar-Recorder’s Automated Campaign Contributions Electronic Reports หรือการติดตามรายงานอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการรณรงค์หาเสียงของนายทะเบียน/พนักงานทะเบียน) เป็นรายงานสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง/ผู้ดำรงตำแหน่งเท่านั้น สาธารณชนสามารถดูและค้นหาข้อแถลงเหล่านี้ได้ทางออนไลน์

TRACCER ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งของ Proposition B และผู้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งหน้าที่ทั้งแปดทั่วเทศมณฑล (Assessor, Board of Supervisors, District Attorney และ Sheriff) สามารถยื่นข้อแถลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงได้ทางออนไลน์โดยตรงกับ RR/CC

ล็อคอินเข้าระบบ TRACCER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านคำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ TRACCER

คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ TRACCER

TRACCER คืออะไร

TRACCER (Track Registrar-Recorder's Automated Campaign Contributions Electronic Reports) หรือการติดตามรายงานอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนการรณรงค์หาเสียงของนายทะเบียน-เจ้าหน้าที่ทะเบียน/เสมียนของเทศมณฑลแอลเอ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและข้าราชการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อยื่นข้อแถลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงของตนทางออนไลน์โดยตรงกับ RR/CC ได้ นอกจากนี้ TRACCER ยังให้สาธารณชนสามารถดูและค้นหาข้อแถลงเหล่านี้ได้ในเว็บไซต์ของ RR/CC

เพราะเหตุใดฉันจึงควรใช้ TRACCER

TRACCER มีประโยชน์หลายประการต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งที่ยื่นข้อแถลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงทางออนไลน์:

  • ค่าใช้จ่าย: TRACCER ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และโปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Microsoft Internet Explorer เพื่อเข้าไปยังเว็บไซต์ TRACCER
  • ความปลอดภัย: การเข้าถึงโดยการขออนุญาตทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งสามารถสร้าง แก้ไข และพิมพ์ข้อแถลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีที่กำหนดให้ได้ สาธารณชนจะเข้าไปดูข้อแถลงเหล่านี้ไม่ได้จนกว่าจะส่งข้อแถลงที่ครบถ้วนทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
  • ลดการกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษ: ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ดำรงตำแหน่งที่ยื่นข้อแถลงทางออนไลน์ ไม่ต้องกรอกเอกสารที่เป็นกระดาษ และจึงเป็นการลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลผิด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการป้อนข้อมูลอีกครั้ง
  • ความสามารถในการเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์มาตรฐาน: คณะกรรมการที่ใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในการสร้างแฟ้มต่างๆ ในรูปแบบ Cal-Access สามารถอัพโหลดข้อแถลงที่จัดเตรียมไว้แล้วถึงระบบ TRACCER ได้โดยตรง
จำเป็นต้องทำการยื่นทางออนไลน์หรือไม่

เป็นข้อบังคับสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่ง และคณะกรรมการการรณรงค์หาเสียงทั้งหมดที่รับเงินสนับสนุน $10,000 หรือมากกว่า หรือมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด $10,000 หรือมากกว่าในช่วงระยะเวลาการรายงานตัว

จะขอชื่อล็อคอินและรหัสผ่านเพื่อเข้าไปยัง TRACCER ได้อย่างไร

จะขอชื่อล็อคอินและรหัสผ่าน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เหรัญญิกหรือผู้ช่วยเหรัญญิกควรกรอกฟอร์มการลงทะเบียนผู้ใช้ TRACCER และคืนไปที่แอดมินของ TRACCER

ในการยื่นข้อแถลงทาง TRACCER ผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เหรัญญิกทางการของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้ช่วยเหรัญญิก จะขอชื่อล็อคอินและรหัสผ่านสำหรับเข้าไปใน TRACCER บุคคลใดก็ได้เหล่านี้สามารถโทรศัพท์ถึงหรือไปที่สำนักงาน RR/CC เพื่อขอข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถโทรศัพท์ถึง RR/CC ได้ที่หมายเลข (562) 462-2339 ระหว่างเวลาทำการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

คุณสามารถไปที่สำนักงานหลักของ RR/CC ที่ 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650 นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานนี้ได้ทางอีเมลtraccer@rrcc.lacounty.gov. การไปติดต่อด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องใช้ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน ผู้ที่ไปติดต่อสามารถดูหรือค้นหาข้อมูลที่ผู้ยื่นส่งไปแล้วได้

ฉันควรทำอย่างไร หากฉันทำชื่อล็อคอินและรหัสผ่านของฉันหาย

คุณสามารถโทรศัพท์ถึงหรือไปที่สำนักงาน RR/CC เพื่อขอรหัสผ่านใหม่ ชื่อล็อคอินของคุณจะยังคงเหมือนเดิม คุณสามารถโทรศัพท์ถึง RR/CC ได้ที่หมายเลข (562) 462-2339 ระหว่างเวลาทำการตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) คุณยังสามารถไปที่สำนักงานหลักของ RR/CC ที่ 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650 นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อสำนักงานดังกล่าวได้ทางอีเมลที่traccer@rrcc.lacounty.gov หรือส่งคำขอของคุณทางโทรสารถึงหมายเลข (562) 651-2548 (ATTN: TRACCER Administrator)

ฉันต้องมีซอฟต์แวร์อะไรบ้าง

TRACCER เป็นซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้น จึงไม่ต้องมีซอฟต์แวร์อะไรเพิ่มเติม คุณจำเป็นต้องมีโปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Microsoft Internet Explorer จึงจะเข้าไปยังหน้าหลักของ RR/CC และ TRACCER ได้

การยื่นทางออนไลน์มีกำหนดเวลาอย่างไร

ไม่ว่าคุณจะยื่นด้วยเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษหรือทางออนไลน์ คุณจะต้องยื่นภายในหรือก่อนกำหนดเวลาการยื่น สำหรับกำหนดเวลาโดยเฉพาะ กรุณาอ่านตารางเวลาการยื่นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียง ในปีที่ไม่ใช่ปีเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งต้องยื่นทุกหกเดือน

TRACCER ทำงานกับซอฟต์แวร์ที่ฉันมีอยู่ได้อย่างไร

หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้โดยบริษัทภายนอกอยู่แล้ว (เช่น Netfile หรือ Statecraft) ในการจัดการกิจกรรมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนและรายจ่ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงของคุณ คุณสามารถอัพโหลดแฟ้ม Cal-Access ของคุณเข้าไปใน TRACCER ได้โดยตรง

จะเกิดอะไรขึ้น หากฉันตัดสินใจไม่ยื่นข้อมูลทางออนไลน์

ถ้าคุณไม่ได้ถูกขอให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณอาจจะถูกขอให้ยื่นในรูปแบบเอกสารกระดาษ CA ฟอร์ม 460 ในวันหรือก่อนวันหมดเขต เมื่อไหร่ที่มีเงินสนับสนุนและหรือระดับค่าใช้จ่ายถึง $10,000 คุณจะถูกขอให้ยื่นเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์ การไม่ยื่นข้อแถลงการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนด อาจเป็นผลให้ถูกลงโทษ ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางการปกครอง นอกจากนี้ การไม่ยื่นตามระยะเวลาที่กำหนดอาจทำให้ถูกปรับเป็นจำนวนเงิน $10 ต่อวัน กฎหมายไม่อนุญาตให้มีการยืดระยะเวลาการยื่นออกไป

ฉันยังต้องยื่นข้อแถลงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงที่พิมพ์ออกมาบนกระดาษหรือไม่

ถ้าคุณยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะไม่ถูกขอให้ยื่นในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์บนกระดาษ การยื่นในรูปแบบกระดาษจะไม่ได้รับการยอมรับจาก RR/CC เมื่อคุณถูกให้ยื่นเรื่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ถ้าคุณไม่ได้ถูกขอให้ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะถูกขอให้ยื่นในรูปแบบเอกสารกระดาษแบบดั้งเดิมCA ฟอร์ม 460

Icon - Close