Skip to Content

TRACCER (Báo Cáo Bằng Điện Tử Theo Dõi Tự Động Việc Đóng Góp Vận Động của Phòng Văn Khố) chỉ dành cho các ứng cử viên/viên chức đương nhiệm. Công chúng có thể xem và tìm kiếm những công bố này trong mạng điện toán.

TRACCER giúp cho các ứng cử viên Dự Luật B và viên chức đương nhiệm của tám chức vụ trong Toàn Quận (Thẩm Định Viên, Hội Đồng Giám Sát, Biện Lý Khu và Cảnh Sát Trưởng) để nộp công bố vận động trực tiếp cho RR/CC trong mạng điện toán. 

Vào Hệ Thống TRACCER

Đọc phần Những Thắc Mắc Thông Thường Về TRACCER để biết thêm chi tiết.

Những Thắc Mắc Thông Thường Về TRACCER

TRACCER là gì?

Hệ thống TRACCER (Báo Cáo Bằng Điện Tử Theo Dõi Tự Động Việc Đóng Góp Vận Động của Phòng Văn Khố) của Phòng Văn Khố/Chánh Lục Sự Quận Quận LA giúp các ứng cử viên và viên chức dân cử sử dụng Internet để nộp bản công bố vận động trực tiếp của họ cho RR/CC trong mạng điện toán. Ngoài ra, TRACCER giúp công chúng xem và tìm kiếm những công bố này trong trang web của RR/CC.

Tại sao tôi nên sử dụng TRACCER?

TRACCER đem lại nhiều sự thuận tiện cho các ứng cử viên và viên chức đương nhiệm nộp bản công bố vận động của họ trong mạng điện toán:

  • Lệ phí: TRACCER được miễn phí. Quý vị chỉ cần có Internet và Netscape Navigator hay Microsoft Internet Explorer (phiên bản 4.0 hoặc mới hơn) để sử dụng Trang Web TRACCER.
  • An ninh: Việc ủy quyền sử dụng giúp cho các ứng cử viên và viên chức đương nhiệm có khả năng tạo ra, chỉnh sửa, và in các công bố có liên quan đến trương mục mà họ được cấp. Công chúng không được vào xem công bố cho đến khi nào bản công bố hoàn chỉnh đã được nộp bằng điện tử.
  • Giảm bớt công việc giấy tờ: Các ứng cử viên và viên chức đương nhiệm nộp hồ sơ trong mạng điện toán sẽ giúp giảm bớt công việc giấy tờ và giảm khả năng sai sót khi đánh máy dữ kiện có thể xảy ra khi cần phải làm lại các chi tiết.
  • Thích hợp với software theo tiêu chuẩn: Các ủy ban sử dụng software của nơi thứ ba để tạo ra hồ sơ dưới hình thức Cal-Access có thể upload trực tiếp những công bố đã soạn sẵn vào hệ thống TRACCER.
Có bắt buộc phải nộp hồ sơ trong mạng điện toán hay không?

Bắt buộc tất cả ứng cử viên, những viên chức đương nhiệm và ủy ban vận động nhận đóng góp $10,000 hoặc hơn, hoặc chi tiêu $10,000 hoặc nhiều hơn trong thời hạn báo cáo.

Làm thế nào để tôi có được ID & mật mã login vào TRACCER?

Để có được ID và mật mã vào TRACCER, ứng cử viên, thủ quỷ, hoặc phụ tá thủ quỷ nên hoàn tất đơn TRACCER User Registration Form và gởi lại cho người điều hành TRACCER.

Để nộp bản công bố trong TRACCER, viên chức đương nhiệm, ứng cử viên, thủ quỹ chính thức của ứng cử viên hoặc phụ tá thủ quỹ sẽ lấy một ID và mật mã để login vào TRACCER. Bất cứ ai trong số những người này đều có thể gọi điện thoại hoặc đến văn phòng RR/CC để được cấp ID và mật mã để login. Quý vị có thể gọi cho RR/CC ở số (562) 462-2339 trong giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ).

Quý vị có thể đến văn phòng chính của RR/CC tại địa chỉ 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng bằng e-mail traccer@rrcc.lacounty.gov. Không cần ID hay mật mã khi quý vị đích thân đến văn phòng. Người đến văn phòng có thể xem hoặc tìm kiếm các tin tức mà những người nộp hồ sơ đã nộp.

Tôi cần phải làm gì nếu không nhớ ID & mật mã của tôi để login?

Quý vị có thể gọi điện thoại hoặc đến văn phòng RR/CC để được cấp lại mật mã mới; ID để quý vị login sẽ vẫn giữ nguyên. Quý vị có thể gọi cho RR/CC ở số (562) 462-2339 trong giờ làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ). Quý vị cũng có thể đến văn phòng chính của RR/CC tại địa chỉ 12400 E. Imperial Hwy., Room 2003, Norwalk, CA 90650. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng bằng e-mail tại traccer@rrcc.lacounty.gov hoặc fax yêu cầu của quý vị đến số (562) 651-2548 (ATTN: TRACCER Administrator).

Tôi cần có những software nào?

TRACCER là hệ thống dựa vào Internet, vì vậy không cần phải có thêm software nào khác. Quý vị sẽ cần phải có Netscape Navigator hay Microsoft Internet Explorer (phiên bản 4.0 hoặc mới hơn) để sử dụng được trang chính của RR/CC và TRACCER.

Thời hạn nộp hồ sơ trong mạng điện toán là gì?

Cho dù quý vị nộp hồ sơ bằng bản in trên giấy hay trong mạng điện toán, quý vị cần phải nộp hồ sơ vào ngày hoặc trước ngày hạn chót nộp hồ sơ. Để biết thời hạn cụ thể, hãy xem trong lịch trình nộp hồ sơ công bố vận động. Trong trường hợp khác, các viên chức đương nhiệm trong những năm không có bầu cử cần phải nộp hồ sơ mỗi nửa năm một lần.

Hệ thống TRACCER hoạt động như thế nào với software hiện thời của tôi?

Nếu quý vị sử dụng software do một nơi thứ ba cung cấp (chẳng hạn như Netfile hoặc Statecraft) để quản lý việc vận động đóng góp và hoạt động chi tiêu của mình, quý vị có thể upload trực tiếp hồ sơ có định dạng Cal-Access vào TRACCER.

Nếu tôi không định nộp hồ sơ trong mạng điện toán thì sao?

Nếu không đòi hỏi phải nộp đơn trên mạng, quí vị có thể tiếp tục điền đơn số 460 vào ngày hay trước ngày hết hạn. Khi đóng góp hoặc chi tiêu đến mức $10,000 thì bắt buộc phải điền đơn trên mạng.

Nếu không nộp bản công bố tiết lộ theo như đòi hỏi thì có thể sẽ bị phạt nặng – về hình sự, dân sự, và hành chánh. Ngoài ra, nếu không nộp hồ sơ đúng thời hạn còn có thể phải đóng tiền phạt nộp hồ sơ trễ là $10 mỗi ngày. Theo luật định, không có trường hợp nào được gia hạn về thời hạn nộp hồ sơ.

Tôi có cần phải nộp bản in bằng giấy về công bố vận động của mình hay không?

Nếu quí vị bắt buộc phải nộp đơn trên mạng, thì quí vị không cần nộp tờ đơn. RR/CC không nhận đơn giấy khi phải nộp đơn trên mạng.

Nếu quí vị không bị đòi hỏi phải nộp đơn trên mạng, thì quí vị phải nộp tờ đơn cùa CA số 460.

Icon - Close