Skip to Content

Muốn xem thông tin về các công chức hiện đang giữ những chức vụ lập pháp của tiểu bang, xin bấm vào phần nối kết dưới đây.

Danh Sách Công Chức: Chức Vụ Lập Pháp Tiểu Bang

Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang (15 Địa Hạt)

THƯỢNG NGHỊ SĨ TIỂU BANG (15 Địa Hạt)

Nhiệm Kỳ của Chức Vụ: 4 Năm

Đắc Cử: Địa Hạt Số Lẻ - 2012, Địa Hạt Số Chẵn - 2010

Liệt kê tất cả các Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California

Địa Hạt Số Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc Năm Đắc Cử
18

Jean Fuller

(Cộng Hòa)

5701 Truxtun Ave., Ste. 150

Bakersfield, CA 93309

Điện thoại:(661) 323-0443

Fax: (661) 323-0446

2010
20

Alex Padilla

(Dân Chủ)

6150 Van Nuys Blvd., Ste. 400

Van Nuys, CA 91401

Điện thoại:(818) 901-5588

Fax: (818) 901-5562

2010

21

San Bernardino

Steve Knight

(Dân Chủ)

1808 W. Sunset Blvd.

Los Angeles, CA 90014

Điện thoại: (213) 483-9300 2012
22

Kevin De Leon

(Dân Chủ)

2716 Ocean Park Blvd., Ste. 3088

Santa Monica, CA 90405

Điện thoại:(310) 314-5214

Fax: (310) 314-5263

2010

23

Riverside&

San Bernardino

Mike Morrell

(Cộng Hòa)

1801 Orange Tree Ln., Ste. 240

Redlands, CA 92374

Dân Chủ

(909) 801-5040

2012
24

Ed Hernandez

(Dân Chủ)

100 S. Vincent St., Ste. 401

West Covina, CA 91790

Điện thoại: (626) 430-2499 2010

25

San Bernardino

Carol Liu

(Dân Chủ)

501 North Central Ave.

Glendale, CA 91203

Điện thoại: (818) 409-0400 2012
26

Holly Mitchell

(Dân Chủ)

700 State Dr., Suite 105

Los Angeles, CA 90037

Điện thoại: (213) 745-6656 2010

27

Ventura

Fran Pavley

(Dân Chủ)

5016 N. Parkway Calabasas, Ste. 222

Calabasas, CA 91302

Điện thoại: (818) 876-3352

Fax: (310) 314-5263

2012

29

Orange &

San Bernardino

Robert "Bob" Huff

(Cộng Hòa)

1800 E. Lambert Rd., Ste. 150

Brea, CA 92821

Điện thoại: (714) 671-9474

Fax: (909) 598-6459

2012
30

Ron Calderon

(Dân Chủ)

400 N. Montebello Blvd., Ste. 100

Montebello, CA 90640

Điện thoại: (323) 890-2790

Fax: (323) 890-2795

2010

32

San Bernardino

Norma Torres

4959 Palo Verde St., Ste. 110B

Montclair, CA 91763

Điện thoại:(909) 621-2783

Fax: (909) 621-7483

2013
33 Ricardo Lara (Dân Chủ)

115 Pine Ave., Ste. 430

Long Beach, CA 90802

(562) 495-4766 2012
34

Lou Correa

(Dân Chủ)

2323 N. Broadway, Ste. 245

Santa Ana, CA 92706

(714) 558-4400 2010
35 Chưa có
Dân Biểu Tiểu Bang (24 Địa Hạt)

Dân Biểu Tiểu Bang (24 Địa Hạt)


Nhiệm Kỳ của Chức Vụ: 2 Năm
Đắc Cử: 2012

Địa Hạt Số Tên Văn Phòng Địa Hạt Liên Lạc

36

Kern,
San Bernardino

Steve Fox
(Dân Chủ)
41319 12th St. W, Ste. 105
Palmdale, CA 93551

Điện thoại: (661) 267-7636

Fax: (661) 267-7736

38

Ventura

Scott Thomas Wilk
(Cộng Hòa)
23734 Valencia Blvd., Ste. 303
Santa Clarita, CA 91355

Điện thoại: (661) 286-1565

Fax: (661) 286-1408

39 Raul Bocanegra
(Dân Chủ)
9300 Laurel Canyon Blvd., 1st Floor
Arleta, CA 91331-4314

Điện thoại: (818) 504-3911

41

San Bernardino

Chris Holden
(Dân Chủ)
600 Rosemead Blvd., Ste. 117
Pasadena, CA 91107

Điện thoại: (626) 351-1917

43 Mike Gatto
(Dân Chủ)
300 E. Magnolia Blvd., Ste. 504
Burbank, CA 91502
Điện thoại: (818) 558-3043
44
Jeff Gorell
(Cộng Hòa)
2659 Townsgate Road, Ste. 236
Westlake Village, CA 91361

Điện thoại: (805) 230-9167

45
Ventura
Matt Dababneh
(Dân Chủ)
6150 Van Nuys Blvd., Suite 305
Van Nuys, CA 91401

Điện thoại: (818) 904-3840

46 Adrin Nazarian
(Dân Chủ)
6150 Van Nuys Blvd., Ste. 300
Van Nuys, CA 91401
Điện thoại: (818) 376-4246
48 Roger Hernandez
(Dân Chủ)
100 N. Barranca St., Ste. 895
West Covina, CA 91791
Điện thoại: (626) 915-5801

Fax: (626) 915-3115
49 Edwin "Ed" Chau
(Dân Chủ)
205 South Chapel Ave., Ste. B
Alhambra, CA 91801
Điện thoại: (626) 382-0049
50 Richard Bloom
(Dân Chủ)
2800 28th St., Suite 150
Santa Monica, CA 90405
Điện thoại: (310) 450-0041
51 Jimmy Gomez
(Dân Chủ)
1910 W. Sunset Blvd., Ste. 810
Los Angeles, CA 90026

Điện thoại: (213) 483-5151

52
San Bernardino
Freddie Rodriguez
(Dân Chủ)
13160 7th St.
Chino, CA 91710

Điện thoại: (909) 902-9606

53 John A. Perez
(Dân Chủ)
320 West 4th St., Room 1050
Los Angeles, CA 90013

Điện thoại: (213) 620-4646

54 Sebastian Ridley-Thomas
(Dân Chủ)
300 Corporate Pointe, Ste. 380
Culver City, CA 90230

Điện thoại: (310) 342-1070

55
Orange &
San Bernardino
Curt Hagman
(Cộng Hòa)
13920 City Center Dr., Ste. 260
Chino Hills, CA 91709

Điện thoại: (909) 627-7021

Fax: (909) 627-1841

57 Ian Charles Calderon
(Dân Chủ)
13181 Crossroads Pkwy., Ste. 160
City of Industry, CA 91746-3497

Điện thoại: (562) 692-5858

58 Cristina Garcia
(Dân Chủ)
18747 Clarkdale Ave., 1st Floor
Artesia, CA 90701

Điện thoại: (562) 402-4893

59 Reggie Jones-Sawyer
(Dân Chủ)
700 Exposition Park Dr.
Los Angeles, CA 90037

Điện thoại: (213) 744-2111

62 Steven Bradford
(Dân Chủ)
One Manchester Blvd., Ste. 601
Inglewood, CA 90301
Điện thoại: (310) 412-6400

Fax: (310) 412-6354
63 Anthony Rendon
(Dân Chủ)
12132 S. Garfield Ave.
South Gate, CA 90280
Điện thoại: (562) 529-3250
64 Isadore Hall, III
(Dân Chủ)
2200 W. Artesia Blvd., Ste. 210
Rancho Dominguez, CA 90220
Điện thoại: (310) 223-1201

Fax: (310) 223-1202
66 Al Muratsuchi
(Dân Chủ)
3460 Torrance Blvd., Ste. 306
Torrance, CA 90503
Điện thoại: (310) 316-2164
70 Bonnie Lowenthal
(Dân Chủ)
110 Pine Ave., Ste. 804
Long Beach, CA 90802
Điện thoại: (562) 495-2915
Icon - Close