Skip to Content

Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг

Drop Box

Шуудангаар Санал Өгөх Саналын Хуудас Хийх Хайрцагны Хөтөлбөрийн Тухай

Шуудангаар Санал Өгөх Саналын Хуудас Хийх Хайрцагны Хөтөлбөр нь сонгогчдод саналын хуудсаа буцааж өгөх найдвартай хувилбараар хангах санаачилгын үүднээс 2017 онд эхэлсэн.

Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг нь сонгогчдод аюулгүй, хүртээмжтэй, хавьталтгүйгээр эцэслэсэн саналын хуудсаа буцааж өгөх боломжийг олгодог.


Та Юу Мэдэх Хэрэгтэй Вэ

 • Сонгогчид санал өгөхөөс 29 хоногийн өмнөөс эхлэн Сонгуулийн Өдөр Саналын Хуудас Хийх Хайрцгийг ашиглах боломжтой
 • Санал хураах өдөр оройн 20.00 цагт Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг хаагдана
 • Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг нь цементэнд найдвартай бэхлэгдсэн эсвэл гинжээр бэхлэгдсэн байна
 • Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг нь мужийн дүрэм журамд заасан хамгаалалтын функцээр бүтээгдсэн
 • Саналын Хуудас Хийх Хайрцаг нь байнгын граффити эсвэл гэмтлийг багасгахын тулд гаднаа бүрээстэй байдаг
 • Саналын хуудсуудыг сонгуулийн хоёр ажилтан тогтмол авдаг
 • Тус Тойрог нь хууль сахиулах байгууллагууд, хотууд, орон нутгийн сонирхогч талууд, олон нийтийн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, бүх хайрцгийг хянаж, хамгаалдаг.

Саналын Хуудас Буцаан Илгээх Хяналтын Жагсаалт

Та Шуудангаар Өгөх Саналын Хуудсаа өгөхөөс өмнө дараах зүйлсийг анхаарна уу:

 • Эцэслэсэн саналын хуудсаа буцаах албан ёсны дугтуйнд хийнэ
 • Албан ёсны буцаах дугтуйг сайтар битүүмжилнэ
 • Албан ёсны буцаах дугтуйны ард гарын үсэг зурж, огноо бичнэ

Таны саналын хуудсыг хүлээн авч тоолсон эсэхийг хэрхэн шалгах вэ

Эцэслэсэн саналын хуудсаа Саналын Хуудас Хийх Хайрцагт эсвэл шуудангаар буцааж өгсний дараа та саналын хуудсаа манай Шуудангаар Санал Өгөх Статус Хэрэглүүрээр хүлээн авч, тоологдсон эсэхийг шалгах боломжтой.


Саналын Хуудас Хийх Хайрцагтай холбоотой асуудлыг мэдээлэх

Бүх сонгуулийн шударга байдлыг ил тод, хүртээмжтэй байлгах нь бидний эрхэм зорилго юм. Хэрэв та сэжигтэй зүйл харвал мэдээлээрэй!

АСУУДЛЫГ МЭДЭЭЛЭХ


Сонгуулийн сурталчилгаа хийхийг хориглоно!

Зөрчил нь торгууль болон/эсвэл хориход хүргэж болзошгүй

Хаана?

 • Санал өгөх хүнтэй ойр, эсвэл санал авах байрнаас 100 футын зайд, замын хажууд санал өгөх, санал өгөх хайрцагт дараахь үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.

Ямар үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог вэ?

 • Ямар нэгэн нэр дэвшигч, саналын хуудасны хуулийн төслийн төлөө эсвэл эсрэг санал өгөхийг хүнээс БҮҮ асуу.
 • Нэр дэвшигчийн нэр, зураг, логог БҮҮ харуул.
 • Аль ч санал хийх хайрцагны ойролцоо сэлгүүцэх эсвэл түүнд хандах боломжийг БҮҮ хаа.
 • Санал авах байр, санал өгөх төв, саналын хайрцагны ойролцоо нэр дэвшигчийн болон саналын хуудасны хуулийн төслийн талаар ямар нэгэн эсрэг материал, дуут мэдээлэл БҮҮ өг.
 • Эргүүлэн татах, нэр дэвшүүлэх санаачлага, санал асуулга гэх мэт хүсэлтийг БҮҮ тараа.
 • Нэр дэвшигчийн нэр, зураг, логотой (малгай, цамц, тэмдэг, товч, наалт) болон саналын хуудасны хуулийн төслийг дэмжсэн эсвэл эсэргүүцсэн ямарч хувцас БҮҮ тараа, дэлгэ, өмс.
 • Сонгогчийн санал өгөх шаардлага хангасан байдлын талаарх мэдээллийг харуулах эсвэл сонгогчтой БҮҮ ярь.
 • Калифорнийн Сонгуулийн Тухай Хуулийн 18-р хэсгийн 4-р бүлгийн 7-р зүйлд дээр дурдсан сонгуулийн сурталчилгааны хоригийг тусгасан болно.

Санал хураах үйл явцыг гуйвуулахыг хориглоно!

Зөрчил нь торгууль болон/эсвэл хориход хүргэж болзошгүй

Ямар үйл ажиллагаа явуулахыг хориглодог вэ?

 • Сонгуулийн луйвар хийх эсвэл хийхийг БҮҮ оролд.
 • Аливаа хүнийг санал өгөх, санал өгөхөөс татгалзахад ямар нэгэн хэлбэрээр нөхөн төлбөр, хээл хахууль өгөх эсвэл ямар нэгэн аргаар өдөөн хатгах, өдөөх хатгах оролдлого БҮҮ хий.
 • Хууль бус санал БҮҮ өг.
 • Санал өгөх эрхгүй бол санал өгөхийг оролдох эсвэл санал өгөхөд нь БҮҮ тусал.
 • Сонгуулийн сурталчилгаанд оролцох, сонгогчийг санал авах байранд орж, гарч байгаа гэрэл зураг, бичлэг хийх; эсвэл машины зогсоол руу орох, гарахад саад БҮҮ учруул.
 • Хүний сонгох эрхийг үгүйсгэх, сонгогчдыг санал өгөх, өгөхөөс сэргийлж болохгүй; санал хураах явцыг хойшлуулах; эсвэл хэн нэгэнд санал өгөх эрхгүй, санал өгөх бүртгэлгүй гэж БҮҮ хууран мэхэл.
 • Сонгогч саналын хуудсандаа хэрхэн санал өгсөнийг шалгах гэж БҮҮ оролд.
 • Зарим нэг тохиолдлыг эс тооцвол санал авах байрны ойр орчимд галт зэвсэг эзэмших эсвэл хэн нэгэнд эзэмшүүлэхээр БҮҮ зохион байгуул.
 • Зарим нэг тохиолдлыг эс тооцвол хэн нэгнийг санал авах байрны ойр орчимд энх тайвны офицер, харуул, эсвэл аюулгүй байдлын ажилтнуудын дүрэмт хувцастай гарч ирэх, гарч ирэхийг БҮҮ зохион байгуул.
 • Аливаа санал хураалтын системийн бүрэлдэхүүн хэсэгт хөндлөнгөөс БҮҮ оролцож, дарамт учруул.
 • Сонгуулийн үр дүнг БҮҮ хуурамчаар үйлдэж эсвэл өөрчил.
 • Сонгуулийн үр дүнг БҮҮ өөрчил.
 • Санал асуулгын жагсаалт, албан ёсны саналын хуудас, саналын хуудасны хайрцгийг БҮҮ өөрчилж, устгаж, эвд.
 • Сонгогчийг албан ёсны санал цуглуулах хайрцаг гэж итгүүлэхэд хүргэж болзошгүй, албан бус саналын хуудас цуглуулах савыг БҮҮ байрлуул.
 • Санал хураалтын дүнгийн хуулбарыг БҮҮ нууцаар үйлдэж, үймүүл.
 • Унших чадваргүй хүн эсвэл санал өгөх ахмадыг нэр дэвшигчийн төлөө, эсхүл эсрэг санал өгөх, санаа зорилгынхоо эсрэг арга хэмжээ авахыг БҮҮ албадаж, хуур
 • Та сонгуулийн ажилтны үүрэг гүйцэтгэгч биш байж, сонгуулийн ажилтан шиг БҮҮ аашил
 • АЖИЛ ОЛГОГЧИД ажилчдаасаа тэдний шуудангаар санал өгөх саналын хуудсаа ажил дээрээ авчрахыг шаардах буюу асуух эрхгүй. Цалин, цалин хөлс олгох үед ажил олгогчид ажилчдынхаа улс төрийн үзэл бодол, үйл ажиллагаанд нөлөөлөхийг оролдсон материалыг хавсаргаж болохгүй
 • ХЭСГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД сонгогч саналын хуудсандаа хэрхэн санал өгсөнийг тодорхойлох оролдлого хийх боломжгүй эсвэл ийм мэдээлэл илэрсэн бол сонгогч саналын хуудсаа хэрхэн өгсөн талаар тодруулна
 • Калифорнийн сонгуулийн хуулийн 18-р хэсгийн 6-р бүлэгт дээр дурдсан санал хураалтын үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг хориглохыг заасан болно

Энэ мэдээллийг pdf форматаар үзэх, татаж авах бол энд дарна уу.

Icon - Close