Skip to Content

Փոստով քվեարկություն Los Angeles վարչաշրջանում

Vote by Mail Notices

Անվտանգ, մատչելի և նախընտրելի քվեարկության տարբերակ

Los Angeles վարչաշրջանի բոլոր գրանցված ընտրողներին կուղարկվի փոստային քվեարկությամբ քվեաթերթիկներ: Քվեարկեք ձեր տանը անվտանգ վերադարձնելով ձեր փոստով քվեարկությամբ քվեաթերթիկներ:

Փոստային քվեարկությամբ քվեաթերթիկներ ուղարկումը սկսվելու է ընտրությունների օրվանից ոչ ուշ, քան 29 օր առաջ:


How to Return your Ballot

Ձեր քվեաթերթիկը վերադարձնելու բազմաթիվ տարբերակներ կան.

Եթե ձեր քվեաթերթիկը դրոշմակնքված է փոստով մինչև քվեարկության օրը և ստացվի 7 օրվա ընթացքում (EC, § 3020(b)) մեր վարչություն, մենք կմշակենք, կստուգենք և կհաշվենք այդ քվեաթերթիկը:

Ներբեռնեք և կիսվեք ձեր համայնքի հետ. Ինչպես վերադարձնել ձեր քվեարկություն փոստային քվեարկությամբ


Ինչպե՞ս հետևել ձեր քվեաթերթիկին:

Ստացեք անհատականացված տեքստային հաղորդագրություններ, էլ. նամակներ և/կամ ավտոմատացված ձայնային հաղորդագրություններ Ձեր Vote by Mail (Փոստային քվեարկությամբ) քվեաթերթիկում՝ բաժանորդագրվելով Where's My Ballot. (Ո՞ւր է իմ քվեաթերթիկը): Սա անվճար ծառայություն է, որը հասանելի է բոլոր գրանցված ընտրողների համար, որը ձեզ թարմացված տեղեկատվություն է տալիս այն մասին, թե որտեղ է գտնվում ձեր քվեաթերթիկը և երբ կարող եք ակնկալել ստանալ այն:

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՎԵՔ, ԹԵ WHERE'S MY BALLOT (ՈՐՏԵՂ Է ԻՄ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿԸ)


Ստուգեք՝ արդյոք Ձեր քվեաթերթիկը ստացվել և հաշվվել է

Ընտրողները կարող են հաստատել, որ իրենց քվեաթերթիկը ստացվել և հաշվարկվել է Vote by Mail Status Tool-ի (Փոստային քվեարկությամբ կարգավիճակի գործիք) միջոցով


Պահանջել քվեաթերթիկ այլ լեզվով

Los Angeles վարչաշրջանը տրամադրում է ամբողջական լեզվական ծառայություններ և/կամ աջակցություն մինչև 18 լեզուներով:

Ձեր քվեաթերթիկը կամ ընտրական նյութերն այլ լեզվով պահանջելու համար խնդրում ենք զանգահարել մեր բազմալեզու ծառայությունների բաժին՝ 800-815-2666, տարբերակ 3 հեռախոսահամարով:


Ստորագրության ստուգման հայտարարություն

Մենք հասկանում ենք, որ տարիների ընթացքում ձեր ստորագրությունը անպայման փոխվելու է: Եթե ձեր Vote by Mail (քվեարկություն փոստային քվեարկությամբ) վերադարձի ծրարի ստորագրությունը չի համընկնում մեր ընտրողների գրանցման տվյալների բազայում առկա տվյալների հետ, մենք ձեզ փոստով կտեղեկացնենք և կխնդրենք լրացնել և վերադարձնել Ստորագրության ստուգման հայտարարությունը:

Ձեր ինքնությունը հաստատելու և քվեաթերթիկը մշակելու համար անհրաժեշտ է ձեր ստորագրությունը:


Մոռացե՞լ եք ստորագրել փոստով քվեաթերթիկի ծրարը:

Եթե դուք վերադարձնեք ձեր փոստային քվեարկությամբ քվեաթերթիկը՝ առանց վերադարձի ծրարի ստորագրման, մենք ձեզ փոստով կուղարկենք «Չստորագրված քվեաթերթիկի հայտարարություն» փաստաթուղթ՝ խնդրելով ձեր ստորագրությունը:

Ձեր ինքնությունը հաստատելու և քվեաթերթիկը մշակելու համար անհրաժեշտ է ձեր ստորագրությունը:

Icon - Close