Skip to Content

Лос Анжелес Тойрогт Шуудангаар Санал Өгөх

Vote by Mail Notices

Аюулгүй, Хүртээмжтэй, Давуу Эрхтэй Санал Өгөх Сонголт

Лос Анжелес Тойрогт бүртгэлтэй бүх сонгогчдод Шуудангаар Өгөх Саналын Хуудсыг шуудангаар илгээнэ. Саналын хуудсаа шуудангаар буцааж илгээх замаар гэрээсээ аюулгүй байдалд саналаа өгөөрэй.

Шуудангаар Өгөх Саналын Хуудсыг сонгуулийн санал авах өдрөөс 29-өөс доошгүй хоногийн өмнө шуудангаар илгээнэ.


Саналын хуудсаа хэрхэн буцааж илгээх вэ

Саналын хуудсаа хэрхэн буцаах илгээх хэд хэдэн сонголт байна:

Хэрэв таны саналын хуудсыг сонгуулийн өдөр шуудангаар тамга дарагдаж, 7 хоногийн дотор (EC § 3020(b)) манай хэлтэс хүлээн авсан бол саналын хуудсыг боловсруулж, баталгаажуулж, тоолох болно.

Татаж аваад олон нийттэйгээ хуваалцаарай: Шуудангаар Өгөх Саналын Хуудсаа хэрхэн буцааж илгээх вэ


Саналын хуудсаа хэрхэн дагах вэ

Шуудангаар Санал Өгөх Саналын Хуудсан дээрээ Миний Саналын Хуудас Хаана Байна-д бүртгүүлснээр хувийн текст мессеж, цахим шуудан болон/эсвэл автомат дуут мессеж хүлээн аваарай. Энэ нь таны саналын хуудас хаана байгаа, хэзээ хүлээж авах тухай шинэчилсэн мэдээллийг өгдөг бүртгэлтэй бүх сонгогчдод зориулсан үнэ төлбөргүй үйлчилгээ юм.

МИНИЙ САНАЛЫН ХУУДАС ХААНА БАЙНА-д БҮРТГҮҮЛЭЭРЭЙ


Таны саналын хуудсыг хүлээн авч тоолсон эсэхийг шалгах

Сонгогчид саналын хуудсыг хүлээн авч, тооллогыг Шуудангаар Санал Өгөх Статус Хэрэглүүрээр баталгаажуулах боломжтой


Өөр Хэлээр Саналын Хуудас Хүсэх

Л.А. Тойрог нь 18 хүртэлх хэлээр бүрэн хэлний үйлчилгээ ба/эсвэл тусламж үзүүлдэг.

Саналын хуудас эсвэл сонгуулийн материалаа өөр хэлээр авахыг хүсвэл 800-815-2666 сонголт 3, Олон Хэлний Үйлчилгээний Хэсэг рүү залгана уу.


Гарын Үсэг Баталгаажуулах Мэдэгдэл

Жил ирэх тусам таны гарын үсэг өөрчлөгдөх болно гэдгийг бид ойлгож байна. Хэрэв Шуудангаар Санал Өгөх буцаах дугтуйн дээрх гарын үсэг манай сонгогчийн бүртгэлийн мэдээллийн санд байгаатай таарахгүй байвал бид танд шуудангаар мэдэгдэж, гарын үсгийн баталгаажуулалтын мэдэгдлийг бөглөж, буцааж илгээхийг хүсэх болно.

Таны хувийн мэдээллийг баталгаажуулах, саналын хуудсыг боловсруулахын тулд таны гарын үсэг шаардлагатай.


Шуудангаар санал өгөх дугтуйнд гарын үсэг зурахаа мартсан уу?

Хэрэв та Шуудангаар Өгөх Саналын Хуудсаа буцаах дугтуйнд гарын үсэг зуралгүйгээр шуудангаар саналаа буцаасан бол бид "Гарын Үсэггүй Саналын Хуудасны Мэдэгдэл" нэртэй баримт бичгийг шуудангаар илгээх болно.

Таны хувийн мэдээллийг баталгаажуулах, саналын хуудсыг боловсруулахын тулд таны гарын үсэг шаардлагатай.

Icon - Close