Skip to Content

ការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាសហគមន៍ និងអ្នកបោះឆ្នោត សេវាស្នើសុំ

ក្រុមបម្រើសហគមន៍ និងអ្នកបោះឆ្នោត បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ទូទាំងខោនធី ហើយបានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលជូនក្រុមការងារជាច្រើន។

បើលោកអ្នកចង់ស្នើសុំក្រុមបម្រើសហគមន៍ និងអ្នកបោះឆ្នោត ឲ្យចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍របស់អង្គការលោកអ្នក ដើម្បីជួយផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬធ្វើជាធនធានជំនួយ ដើម្បីជួយសម្របសម្រួល ឬដោះស្រាយអំពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬការបោះឆ្នោត នោះសូមទាក់ទងផ្នែកបម្រើសហគមន៍ និងអ្នកបោះឆ្នោត តាមទូរស័ព្ទលេខ (562) 345-8365 ឬ outreach@rrcc.lacounty.gov.

Icon - Close