Skip to Content

ការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ន និងពេលខាងមុខ

សូមចុចលើតំណនិមួយៗដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការបោះឆ្នោតពេលខាងមុខ។ ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត និងបេក្ខជនអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការបោះឆ្នោតនិមួយៗ។

កំណត់៖ RR/CC មិនដឹកនាំគ្រប់ការបោះឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងខោនធី Los Angeles ទេ - គឺមានតែការបោះឆ្នោតដែលបានរាយក្នុងទំព័រនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

ការបោះឆ្នោតបឋមពិសេស ថ្ងៃទី 15 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 មណ្ឌលរដ្ឋសភាទី 49
ថ្ងៃទី 7 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2022 ការបោះឆ្នោតបឋមផ្ទាល់ទូទាំងរដ្ឋ
ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022 ការបោះឆ្នោតសាកល
Icon - Close