Skip to Content

ព័ត៌មានការបោះឆ្នោតមុនៗ

សូមចុចលើតំណនិមួយៗដើម្បីសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការបោះឆ្នោតមុនៗ ដែលដឹកនាំដោយ ខោនធី Los Angeles មន្រ្តីចុះបញ្ជី-មន្រ្តីកត់ត្រា/ស្មៀនខោនធី ។ ព័ត៌មានសំរាប់អ្នកបោះឆ្នោត និងបេក្ខជនអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការបោះឆ្នោតនិមួយៗ។

ថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ការបោះឆ្នោតសាកល
ថ្ងៃទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020 ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននិងសាលាក្រុង
ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 ការបោះឆ្នោតសាកល
ថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 ការបោះឆ្នោតបឋមផ្ទាល់ទូទាំងរដ្ឋ
ថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ការបោះឆ្នោតរួមមូលដ្ឋាននិងសាលាក្រុង
ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 ការបោះឆ្នោតសាកល
ថ្ងៃទី 7 ខែមីថុនា ឆ្នាំ 2016 ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2015 ការបោះឆ្នោតរួមមូលដ្ឋាននិងសាលាក្រុង
ថ្ងៃទី 4 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2014 ការបោះឆ្នោតសាកល
ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2014 ការបោះឆ្នោត បឋមផ្ទាល់ទូទាំងរដ្ឋ
ថ្ងៃទី 3 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតបឋមពិសេសជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រចាំមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រទី 54 របស់រដ្ឋ
ថ្ងៃទី 19 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតសាកលជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រចាំមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រទី 45 របស់រដ្ឋ
ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតរួមសំរាប់មូលដ្ឋាន និង សាលាក្រុង
ថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតសាកលជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រចាំមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រទី 52 របស់រដ្ឋ
ថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតបឋមពិសេស (មណ្ឌលព្រឹទ្ធសភាទី 26 និង មណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រទី 45 របស់រដ្ឋ)
ថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតសំរាប់សមាជិកសុវត្ថិភាព LACERA
ថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រចាំមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រទី 52 របស់រដ្ឋ
ថ្ងៃទី 18 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតពិសេសសំរាប់ការផ្ដល់ប្រឹក្សាសេវាសហគមន៍ Pasadena Glen
ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2013 ការបោះឆ្នោតទូទៅពិសេសសំរាប់មណ្ឌលព្រឹទ្ធសភាទី 32 (បោះឡើងវិញ)
ថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2013៖ ការ បោះឆ្នោតបឋមពិសេសសម្រាប់មណ្ឌលព្រឹទ្ធសភាទី 32
ថ្ងៃទី 5 ខែមីនា ឆ្នាំ 2013៖ ការបោះឆ្នោតរួម (ការបោះឆ្នោតសាកលសម្រាប់សាលាក្រុង Bell និងការបោះឆ្នោតសាកល/ពិសេសសម្រាប់សាលាក្រុង Cudahy)
ថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2012៖ ការបោះឆ្នោតសាកល
ថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដា 2012៖ ការបោះឆ្នោត LACERA
ថ្ងៃទី 5 ខែមិថុនា 2012៖ ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
ថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2011៖ ការ បោះឆ្នោតរួម

សៀវភៅវក្បួនអំពីការបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជន និងសៀវភៅណែនាំអំពីធនធាន

Icon - Close