Skip to Content

ព័ត៌មានវិធានការ:

ទឡហីករណ៍/ការឆ្លើយបដិសេធ គឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដែលបង្ហាញពីការគាំទ្រ ឬការប្រឆាំងរបស់បុគ្គលទៅលើវិធានការសន្លឹកឆ្នោត។

អ្នកណាក៏អាចដាក់ជូនការឆ្លើយបដិសេធបានដែរ ដរាបណាវាឆ្លើយតបនឹងទម្រង់នៃតម្រូវការនានា និងត្រូវបានដាក់មុនថ្ងៃផុតកំណត់ ដែលអាចរកឃើញនៅក្នុងកូនសៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍ណែនាំអំពីបេក្ខជន & ធនធាននៅក្រោមចំណងជើង ទំព័រ ការបោះឆ្នោតខាងមុខ

ទម្រង់បែបបទ ៖

Icon - Close