Skip to Content

ការចុះឈ្មោះដែលមានជំនួយ

ខោនធី Los Angeles ផ្តល់នូវសេវាកម្ម និងជំនួយផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត ឬប្រជាជនដែលមានសេចក្តីត្រូវការពិសេសពេញមួយដំណើរការបោះឆ្នោត ចាប់ពីការចុះឈ្មោះរហូតដល់ការបោះឆ្នោត នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចចុះហត្ថលេខាឈ្មោះរបស់លោកអ្នកបាននៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ទេនោះសេចក្តីណែ នាំផ្សេងៗស្តីពីជម្រើសចុះហត្ថលេខាផ្សេងៗនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន។

Icon - Close