Skip to Content

การลงคะแนนทางไปรษณีย์ใน มลฑล Los Angeles

Vote by Mail Notices

ตัวเลือกการลงคะแนนที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และเป็นที่ต้องการ

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนทั้งหมดใน มลฑล Los Angeles จะได้รับบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ ลงคะแนนเสียงในความปลอดภัยของบ้านของคุณโดยการคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณ

การส่งบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์จะส่งทางไปรษณีย์ไม่เกิน 29 วันก่อนวันเลือกตั้ง


วิธีคืนบัตรลงคะแนน

มีหลายตัวเลือกเกี่ยวกับวิธีการคืนบัตรลงคะแนนของคุณ:

หากบัตรลงคะแนนของคุณถูกลงตราประทับโดยวันเลือกตั้งและได้รับภายใน 7 วัน (EC, § 3020 (b)) โดยแผนกของเราเราจะดําเนินการตรวจสอบและนับบัตรลงคะแนนนั้น.

ดาวน์โหลดและแชร์กับชุมชนของคุณ: วิธีคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณ


วิธีติดตามบัตรลงคะแนนของคุณ

รับข้อความอีเมลและ / หรือข้อความเสียงอัตโนมัติที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวในการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของคุณโดยสมัครรับบัตรลงคะแนนของฉันอยู่ที่ไหน นี่เป็นบริการฟรีสําหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนทั้งหมดซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสถานที่ลงคะแนนเสียงของคุณและเมื่อใดที่คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้รับ

สมัครสมาชิกบัตรลงคะแนนของฉันอยู่ที่ไหน


ตรวจสอบว่าได้รับและนับบัตรลงคะแนนของคุณแล้วหรือไม่

ผู้ออกเสียงลงคะแนนสามารถยืนยันได้ว่าบัตรลงคะแนนของพวกเขาได้รับและได้รับการยกย่องผ่านเครื่องมือลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์


ขอบัตรลงคะแนนในภาษาอื่น

มลฑล Los Angelesให้บริการภาษาเต็มรูปแบบและ/หรือความช่วยเหลือสูงสุด 18 ภาษา

หากต้องการขอบัตรลงคะแนนหรือสื่อการเลือกตั้งในภาษาอื่นโปรดโทรไปที่แผนกบริการหลายภาษาของเราที่ 800-815-2666 ตัวเลือกที่ 3


หนังสือคำเเถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ

เราเข้าใจว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ลายเซ็นของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ถ้าหากลายเซ็นของคุณบนซองจดหมายส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ไม่ตรงกับลายเซ็นที่คุณได้เซ็นไว้ในเอกสารลงทะเบียนเลือกตั้งในฐานข้อมูลของเรา ทางสำนักงานจะแจ้งให้คุณทราบทางไปรษณีย์ และเราจะขอร้องให้คุณกรอกข้อมูลและส่งคืน หนังสือคำแถลงการณ์ของการพิสูจน์ลายมือชื่อ

ลายเซ็นของคุณได้ ถูกกำหนด ให้ใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนคุณ และการดำเนินการตามขั้นตอนของบัตรลงคะแนน

ลืมเซ็นชื่อบนซองจดหมายสำหรับส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณ?

ถ้าคุณได้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทางไปรษณีย์ของคุณมาแล้ว แต่ลืมเซ็นชื่อลงบนซองจดหมายส่งคืน ทางสำนักงานเราจะส่ง “หนังสือคำแถลงการณ์ของบัตรลงคะแนนที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ” ทางไปรษณีย์ เพื่อขอให้คุณลงลายเซ็นของคุณ

ลายเซ็นของคุณได้ถูกกำหนดให้ใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวตนคุณ และการดำเนินการตามขั้นตอนของบัตรลงคะแนน

Icon - Close