Skip to Content
Bấm vào những câu hỏi bên dưới để xem các thắc mắc thông thường nhất về việc trở thành và làm việc trong cương vị nhân viên phòng phiếu.

Quý vị cũng có thể download đầy đủ phầnThắc Mắc Thông Thường Về Nhân Viên Phòng Phiếu.

Những Thắc Mắc Thông Thường Về Nhân Viên Phòng Phiếu

Chương Trình Nhân Viên Phòng Phiếu của Quận là gì?

Chương trình này được Hội Đồng Giám Sát phê chuẩn để khuyến khích nhân viên của Quận Los Angeles phục vụ trong công việc nhân viên phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử nhằm tạo ra sự thay đổi tốt đẹp trong cộng đồng của mình.

Tôi sẽ làm việc bao nhiêu tiếng?

Mặc dù thời gian làm việc trung bình của Nhân Viên Phòng Phiếu là từ 14 đến 15 tiếng trong Ngày Bầu Cử, nhưng lợi ích dành cho quý vị và cho cộng đồng là không thể đo lường được.

Các phòng phiếu thường mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Quý vị phải có mặt trong khoảng từ 6 giờ đến 6 giờ 30 sáng để chuẩn bị những tài liệu bầu cử. Đóng cửa phòng phiếu và những bổn phận liên quan khác mất khoảng một tiếng và giờ làm việc của quý vị sẽ kết thúc vào khoảng 9 giờ tối.

Tôi sẽ làm gì trong công việc là nhân viên phòng phiếu?

Là nhân viên phòng phiếu, quý vị sẽ:

 • Giúp sắp đặt phòng phiếu
 • Giúp cử tri khi họ đến ký tên vào danh sách
 • Phát lá phiếu
 • Kiểm lại số lá phiếu và dọn dẹp dụng cụ sau khi công việc bỏ phiếu kết thúc
Tôi sẽ được huấn luyện như thế nào?
 • Có hàng chục lớp huấn luyện tại các địa điểm trong khắp Quận Los Angeles để chọn
 • Quý vị sẽ nhận được $25 tiền tặng thêm cho việc tham dự lớp huấn luyện nếu quý vị phục vụ trong công việc nhân viên phòng phiếu
Phục vụ trong công việc nhân viên phòng phiếu được lợi ích gì?

Là nhân viên phòng phiếu:

 • Quý vị có thể nhận được từ $80 đến $175 cho công việc làm trong Ngày Bầu Cử và tham dự buổi huấn luyện
 • Quý vị có thể giúp cộng đồng của mình bằng cách trợ giúp trong Ngày Bầu Cử và giúp từng người bỏ phiếu
Làm thế nào để biết là tôi hội đủ điều kiện để được làm nhân viên phòng phiếu?
 • Quý vị phải là cử tri đã ghi danh (có thể đã ghi danh trong một quận lân cận)
 • Quý vị phải trên 18 tuổi (trừ khi tham gia vào Chương Trình Dành Cho Học Sinh Làm Nhân Viên Phòng Phiếu)
Tôi sẽ làm ở đâu trong công việc là nhân viên phòng phiếu của Quận?

Quý vị sẽ được chỉ định đến một phòng phiếu nào nếu ở đó đang thiếu nhiều nhân viên làm việc.

Nhân viên phòng phiếu được chỉ định đến một phòng phiếu có thể là:

 • Ở gần nhà, văn phòng, hoặc cơ sở chăm sóc ban ngày của họ.
 • Nếu muốn, bất cứ nơi nào trong khắp Quận khi cần.
Trước Ngày Bầu Cử tôi phải chuẩn bị như thế nào?

Nếu quý vị là trưởng phòng phiếu, hãy tự hỏi mình:

 • Quý vị đã liên lạc với những người làm việc trong Ngày Bầu Cử chưa?
 • Quý vị đã đi lấy dụng cụ chưa?
 • Quý vị đã kiểm lại hộp dụng cụ để chắc chắn là quý vị có tất cả các vật dụng chưa?
 • Quý vị đã sạc điện thoại di động của Quận phát chưa?
Tôi phải làm gì vào buổi sáng của Ngày Bầu Cử?
 • Đến phòng phiếu lúc 6 giờ sáng vào Ngày Bầu Cử
 • Mở điện thoại di động của quý vị lên
 • Xem lại Tài Liệu Hướng Dẫn Bầu Cử và tập sách “Phải Làm Gì Nếu...”
 • Sắp xếp và mở cửa lúc 7 giờ sáng
Icon - Close