Skip to Content

Khả năng tiếp cận Trung tâm Bỏ phiếu

Vote Center Accessibility

Quận Los Angeles đã nâng cấp từ địa điểm bỏ phiếu thành trung tâm bỏ phiếu. Các trung tâm bỏ phiếu cung cấp thêm các tính năng hiện đại đáp ứng nhu cầu của những cử tri lo ngại về khả năng tiếp cận. Trước đây, những cử tri trở ngại về khả năng di chuyển hoặc thị giác được yêu cầu đi đến một phòng bỏ phiếu riêng biệt; việc này không còn nữa. Thiết bị Đánh dấu Phiếu kết hợp tất cả các tính năng trợ năng vào một thiết bị. Để hỗ trợ tốt hơn cho các cử tri lo ngại về khả năng tiếp cận, tất cả các trung tâm bỏ phiếu đều cung cấp các công cụ để làm cho việc bỏ phiếu trở thành một trải nghiệm hoàn toàn dễ tiếp cận.

Hỗ trợ Tiếp cận tại các Trung tâm Bỏ phiếu

 • Bỏ phiếu bên ngoài phòng phiếu
 • Tai nghe BMD (âm lượng và tốc độ âm thanh)
 • Bàn điều khiển BMD
 • Độ tương phản của người dùng và kích thước văn bản
 • Điều chỉnh góc màn hình
 • Đường dốc di động bằng nhôm (không phải địa điểm nào cũng có)
 • BMD's đều dành cho người sử dụng xe lăn
 • Luôn có nhân viên phòng phiếu trợ giúp cho cử tri trong suốt quá trình bỏ phiếu
 • Biển báo đỗ xe cho người khuyết tật
 • Phiếu bầu mẫu (công cụ tùy chọn giúp tăng tốc quá trình bỏ phiếu)
 • Ghi danh trong ngày

Câu Hỏi?

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập phần Hỗ trợ bỏ phiếu. Để tìm Trung tâm Bỏ phiếu gần bạn nhất, hãy tìm đến Trung tâm Bỏ phiếu Gần Bạn.

Bạn có cảm thấy trung tâm bỏ phiếu chưa hội đủ điều kiện truy cập không? Chúng tôi cần biết lời góp ý của bạn và chúng tôi sẽ làm việc với bạn để khảo sát và đánh giá lại quá trình bỏ phiếu của bạn. Hãy hoàn tất mẫu Hỗ trợ Cử tri Trực tuyến.

Icon - Close