Skip to Content
Experience - Vote Centers

Trung Tâm Bầu Cử

Các Địa Điểm Phòng Phiếu đã được nâng cấp thành Trung Tâm Bầu Cử, chúng cung cấp thêm các tính năng hiện đại để việc bỏ phiếu trở nên dễ dàng và thuận tiện. Cử tri đã biết có quyền lựa chọn bỏ phiếu trực tiếp tại bất cứ Trung Tâm Bầu Cử nào trong Quận L.A.

Experience - Ballot Marking Device

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu (BMD) cải thiện việc trải nghiệm bỏ phiếu cho tất cả các cử tri bằng cách sử dụng công nghệ trong khi vẫn giữ lá phiếu giấy làm hồ sơ chính thức, bền lâu và có thể kiểm tra được về các lựa chọn của cử tri.

Thực tế về Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu Icon - Arrow - Down
 • Cần có một lá phiếu giấy để sử dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu
 • Không có mạng hoặc kết nối Internet
 • Những thiết bị này không đếm phiếu bầu
 • Phiếu bầu được in ra sẽ có bản tóm tắt các lựa chọn mà người dùng có thể đọc được
 • Cử tri sẽ xem xét lá phiếu của họ hai lần trước khi bỏ phiếu
 • Cử tri bỏ phiếu của họ trên cùng một thiết bị

Cách sử dụng Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu

Experience - Interactive Sample Ballot

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác

Lá Phiếu Mẫu Tương Tác là một lựa chọn thuận tiện cho những cử tri muốn truy cập và đánh dấu các lựa chọn của họ trên thiết bị cá nhân của họ trước khi đến trung tâm bầu cử. Sau khi trải qua quá trình lựa chọn, Lá Phiếu Mẫu Tương Tác tạo ra một Thẻ Bỏ Phiếu (mã QR) - thẻ này được quét vào Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu tại một Trung Tâm Bầu Cử

Facts on the Interactive Sample Ballot Icon - Arrow - Down
 • Đây là một công cụ tùy chọn giúp tăng tốc quá trình bỏ phiếu
 • Điều này không phải là bỏ phiếu trực tuyến - cử tri cần mang Thẻ Bỏ Phiếu của họ đến trung tâm bầu cử để hoàn tất quy trình bỏ phiếu
 • Không có thông tin nhận dạng nào được lưu trữ trong mã QR của Thẻ Bỏ Phiếu
 • Các lựa chọn chỉ được lưu trữ trên thiết bị cá nhân của cử tri
 • Nó hoàn toàn có thể truy cập và cử tri có thể sử dụng công nghệ hỗ trợ của họ để hoàn tất thẻ bỏ phiếu
Experience - Electronic Pollbook

Danh Sách Cử Tri dạng Điện Tử

Danh Sách Cử Tri dạng Điện Tử (ePollbook) sẽ thay thế danh sách cử tri được in ra và sẽ được nhân viên trung tâm bầu cử sử dụng để xác minh tính hội đủ điều kiện ghi danh của một cử tri trong thời gian thực cũng như cho biết một cử tri đã bỏ phiếu chưa.

Facts on the Electronic Pollbook Icon - Arrow - Down
 • Cử tri có thể làm thủ tục vào cửa và đến bất kỳ trung tâm bầu cử nào trong Quận để bỏ phiếu
 • Thông tin ghi danh của cử tri có thể được cập nhật theo thời gian thực
 • Cho phép cử tri Bầu bằng Thư bỏ phiếu trực tiếp theo thường lệ mà không cần phải hoàn trả lá phiếu đã được gửi qua thư
Icon - Close