Skip to Content

Campaign Finance Section or Proposition B Unit

12400 Imperial Highway, Room 2003

Norwalk, CA 90650

(562) 462-2339

 

Campaign Finance Section: (562) 462-2339

Proposition B Unit: (562) 462-3000

 

Mga Oras: Lunes - Biyernes, Ika 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon

(sarado sa mga pistang opisyal)

Mga Tagapagdulot

Icon - Close