Skip to Content

Icon - Stat - Total Registered Voters

0

 

Icon - Stat - Annual Average Records Recorded

0

 

Icon - Stat - Marriage Ceremonies Performed

0

 

Dean Logan

Ang Aming Misyon

"Paglilingkod sa County ng Los Angeles sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo sa pamamahala ng mga talaan at halalan sa isang patas, magagamit at malinaw na paraan." ~ Dean C. Logan

Icon - Close
Icon — Close
Icon — Close
June 7, 2022 Statewide Direct Primary Election
June 7, 2022 Statewide Direct Primary Election
Election Results
Vote by Mail Ballot Status
Live Stream
Canvass Update Schedule