Skip to Content

Madaling Paggamit

Ang County ng Los Angeles (County) ay nakatuon sa pangkalahatan na pagiging madaling paggamit ng impormasyong nakapaloob sa website nito (Website). Ang disenyo ng Website ay inilagay sa pinakamabuting kalagayan upang matiyak ang malawak na kakayahang mabasa at kakayahang magamit, na kinabibilangan ng mga pamantayan sa pagiging madaling paggamit at mga tampok para sa mga taong may mga kapansanan, upang maaari nilang makita, maunawaan, mag-navigate, makipag-ugnayan, at makapag-ambag sa Website nang epektibo.

Ang Website ay kasalukuyang kumbinasyon ng mga bago at lumang teknolohiya, at bago at umiiral na nilalaman. Ang Home Page ng Website at mga sumusuportang web page ay sumusunod sa Seksyon 508 ng Batas ng Rehabilitasyon ng Estados Unidos ng 1973, gaya ng sinusugan, at ang Batas ng Mga Amerikanong May Kapansanan (magkasama, Mga Alituntunin). Gayunpaman, naglalaman ang Website ng mga link sa mga website at tampok ng departamento, ahensya at pangatlong partido na maaaring hindi sumusunod sa Mga Alituntunin. Ang ilang kasalukuyang nilalaman ay maaaring matugunan lamang ang pinakamababang kinakailangang mga pamantayan sa pagsunod. Mareresolba ito habang isinasapanahon ng mga departamento at iba pa ang kanilang mga kasalukuyang website at patuloy na nagsisikap na subaybayan at mapanatili ang mga katanggap-tanggap na antas ng pagsunod. Gayunpaman, maaaring hindi kasama dito ang software/kagamitan ng pangatlong partido, search engine, widget, Add In, API, atbp. na hindi pinapanatili o kinokontrol ng County.

Istilo ng Pagdaloy ng mga Pahina (CSS)

Ang mga pahina ng web ng Portal ay idinisenyo gamit ang mga istilo ng pahina na nagbibigay-daan sa pare-pareho, pare-parehong hitsura ng mga pamagat at katawan ng teksto. Ang tampok na disenyo na ito ay nagbibigay-daan din sa ilang mga browser na ipawalang-bisa ang mga istilo ng pahina ng Portal gamit ang kanilang sarili, kaya nagbibigay ng nilalaman na mas madaling tingnan ng mga may kapansanan sa paningin.

Tindi ng Pagkakaiba ng Kulay

Ang mga kulay ng panglikuran at pangharap ng mga web page ng Portal ay nagbibigay ng sapat na kaibahan upang makita ng isang taong may mga kakulangan sa paningin sa kulay.

Icon - Close