Skip to Content

Icon - Stat - Total Registered Voters

0

 

Icon - Stat - Annual Average Records Recorded

0

 

Icon - Stat - Marriage Ceremonies Performed

0

 

Dean Logan

Ang Aming Misyon

"Paglilingkod sa County ng Los Angeles sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahahalagang serbisyo sa pamamahala ng mga talaan at halalan sa isang patas, magagamit at malinaw na paraan." ~ Dean C. Logan

Icon - Close
Icon — Close
Icon — Close
Election Splash